Rodzice dzieci pragnących przystąpić do I-Komunii Św. powinni:

  •  dostarczyć świadectwo chrztu świętego, jeżeli dziecko było ochrzczone poza parafią

  • raz w miesiącu uczestniczyć w parafii w katechezach dla rodziców i dzieci

 

Ponadto w przypadku dzieci spoza parafii rodzice powinni dostarczyć:

  • - zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę,

  • - zaświadczenie o dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez kapłana - katechetę,

  • - zgodę ks. Proboszcza własnej parafii.