CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Oddział przy parafii Ducha Świętego
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

Nr konta: PKO BP S.A. O/Centrum w Nowym Sączu:
73 1020 3453 0000 8402 0050 5602

 


 
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Działania Parafialnego Oddziału Caritas ukierunkowane są na pomoc rodzinom wielodzietnym, najuboższym, chorym, starszym i samotnym oraz potrzebującym w naszej parafii. Stałą opieką objętych jest ok. 50 rodzin.

Pomoc ta to przede wszystkim:
·   paczki żywnościowe przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
·   comiesięczne dofinansowanie zakupu lekarstw
·   przekazanie potrzebującym ziemniaków
·   zakup opału na zimę
·   dopłata do leczenia i innych kosztów z tym związanych
·   dożywianie dzieci w szkole.

Caritas podejmuje też takie działania jak:

· organizacja Festynu Parafialnego, z którego dochód przeznaczony jest na kolonię dla dzieci
· zbiórka żywności w zaprzyjaźnionych sklepach przed świętami z przeznaczeniem dla potrzebujących w parafii
· zbiórki pieniężne do puszek z przeznaczeniem na konkretny cel
· sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
· prowadzenie korespondencji do Sponsorów i Darczyńców
· pełnienie dyżurów wolontariuszy Caritas
· zadania wytyczone przez Caritas Diecezjalną (sprzedaż świec, baranków, chlebków miłosierdzia, zbiórka dla obszarów objętych kataklizmami).
 
WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO SALI CARITAS W KAŻDY PIERWSZY I TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA W GODZ. 17:30 – 18:00.
 
Przewodniczącym Parafialnego Oddziału Caritas jest ks. proboszcz Józef Polak SJ.

Zespół wolontariuszy oddziału Caritas tworzą:

- Kazimierz Banaszek
- Adam Bulzak – koordynator Zespołu
- Piotr Baran
- Krystyna Bodek
- Elżbieta Cempa
- Janina Hyży
- Janina Jędruch
- Violetta Jędruch
- Dorota Kaczmarczyk
- Marta Kojs
- Elżbieta Korzeń
- Jolanta Kucharska
- Anna Majoch
- Jadwiga Matyga
- Barbara Szewczyk
- Maria Wiewióra
- Józef Wiewióra
- Wiesława Witek
- Krystyna Wolak
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS ZA ROK 2013

W roku 2013 udzielono pomocy w następującej formie:

- sfinansowano dożywianie dzieci w szkole w  kwocie 1252,50 zł
- przekazano zapomogi finansowe w kwocie 1782,00 zł
- dofinansowano zakup leków w kwocie 10 923,95 zł
- przekazano bezpośrednio opał potrzebującym na kwotę 2900,00 zł
- zakupiono żywność (ziemniaki) za kwotę 1800,00 zł
- Na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia zorganizowano i wydano  paczki żywnościowe.
 

Aby móc zrealizować powyższe zadania wolontariusze CARITAS organizowali:

- Sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
- Zbiórkę pieniędzy do skarbony
- Sprzedaż chlebków miłosierdzia
- Zbiórkę żywności w zaprzyjaźnionych sklepach oraz w kościele
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim  Sponsorom, którzy wsparli CARITAS finansowo lub obdarowali artykułami żywnościowymi. To dzięki Wam możemy docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących.  – Bóg Wam zapłać za to.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do:


- Zakład Masarski „Szubryt”, ul. Węgrzynek, Chełmiec
- Zakład Masarski „Leśniak”, ul. Axentowicza, Chełmiec
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Nowy Sącz
- Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego „Dominik”, Nowy Sącz
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kier”, ul. Głowackiego, Nowy Sącz
- Hala Gorzkowska „Gorzków”, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
- Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”, ul. Jagiellońska, Nowy Sącz
- Firma „Kora” – p. Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
- Państwo Teresa i Edward Witek, Nowy Sącz
- Państwo Zofia i Andrzej Łukasik, Nowy Sącz
- Firma WIKAR – Panowie Kazimierz Żytkowicz i Witold Żytkowicz
- Firma NOKPOL, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz
- PSS „Społem”, Nowy Sącz
- Konspol Holding, Nowy Sącz
- Prospona Sp. z o.o. , Nowy Sącz
- Pani Borowczyk, Nowy Sącz
- Pani Orzechowska,  Nowy Sącz
- Firma KORAL, Nowy Sącz
- Hurtownia Owoców ARGO, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz.
------

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS ZA ROK 2008

W roku 2008 udzielono pomocy w następującej formie:

- 16 chorym osobom co miesiąc finansowano zakup lekarstw w aptekach
- 4 osobom zapłacono za przejazd do Krakowa do lekarza specjalisty
- 8 rodzinom zakupiono opał na zimę·
- 43 rodziny otrzymały ziemniaki na zimę·
- Za 6 dzieci (uczniów) zapłacono ubezpieczenie w szkołach
- Spowodowano, że 11 dzieci korzysta codziennie w szkołach ze śniadań, a 20 uczniów z obiadów·
- Zorganizowano dla 15 dzieci wyjazd na kolonię nad morze i dla 15 na obóz wakacyjny do Starej Wsi·
- Na święta wielkanocne i bożego Narodzenia zorganizowano i wydano 46 paczek żywnościowych.
-  Wydano również 54 rodzinom artykuły otrzymane z Unii Europejskiej

Aby móc zrealizować powyższe zadania członkowie CARITAS organizowali:

- Festyn Parafialny
- Sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
- Zbiórkę pieniędzy dla rodzin dotkniętych kataklizmem, jakim była trąba powietrzna

Członkowie CARATAS Pozyskali sponsorów, którzy wsparli CARITAS finansowo lub obdarowali artykułami żywnościowymi – Bóg im zapłać za to.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

- Zakład Garmażeryjno-Wędliniarski „Stanisław Poręba”, ul. Tarnowska, Nowy Sącz
- Zakład Masarski „Szubryt”, ul. Węgrzynek, Chełmiec
- Zakład Masarski „Leśniak”, ul. Axentowicza, Chełmiec
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Sącz
- Zakład Produkcji Mleczarskiej „Dominik”, Nowy Sącz
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kier”, ul. Głowackiego, Nowy Sącz
- Zakład Piekarski „Grzyb”, Tęgoborze
- Hala Gorzkowska „Gorzków”, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
- Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”, ul. Jagiellońska, Nowy Sącz
- Zakład Wód Mineralnych „Piwniczanka”, Piwniczna
- Piekarnia „Zdrojowa”, Nowy Sącz
- Intermarche (Europa), ul. Nawojowska, Nowy Sącz
- Firma „Kora” – p. Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
- Państwo Teresa i Edward Witek – Nowy Sącz
- Pani Violetta Jędruch, Nowy Sącz
- Państwo Zofia i Andrzej Łukasik, Nowy Sącz
- Firma WIKAR – Panowie Kazimierz Żytkowicz i Witold Żytkowicz
- Firma NOKPOL, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz
- Firma CARBON – Racibórz, Nowy Sącz
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Nowy Sącz
- PSS „Społem”, Nowy Sącz
- Pani Borowczyk, Nowy Sącz
- Firma KORAL, Nowy Sącz
- Hurtownia Owoców ARGO, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz.