- O. Józef Polak SJ, proboszcz – tel. 18 448 46 60

- O. Krzysztof Pietruszkiewicz SJ - wikariusz, katecheta, duchowy opiekun bursy i JCE - tel. 18 448 46 70 w. 26

- O. Bogdan Całka SJ - dyrektor bursy, operariusz - tel. 18 442 30 98

-  Sch. Arkadiusz Ciemięga SJ - prefekt bursy, opiekun ministrantów - tel. 18 448 46 70 w. 27

- O. Józef Krzemiński SJ – operariusz, opiekun Apostolstwa Modlitwy – tel. 18 448 46 67

- Br. Edward Jawor SJ - zakrystianin - tel. 18 448 46 61

- O. Mariusz Łobodziński SJ, operariusz, katecheta, tel. 18 448 46 78

- O. Piotr Matejski SJ - nauczyciel historii w liceum i gimnazjum, duszpasterz dzieci - tel. 18 448 46 63

- O. Józef Oleksy SJ - operariusz, opiekun róż różańcowych - tel. 18 448 46 62

- O. Zdzisław Rabka SJ - operariusz, tel. 18 448 46 66

- O. Radosław Robak SJ - dyrektor liceum, gimnazjum i przedszkola, nauczyciel – tel. 18 448 46 68

- O. Piotr Więcek SJ - operariusz, tel. 18 448 46 64