01/10/2018poniedziałek
 06:00za + Annę Zielińską
 07:00za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:00za ++ Franciszka i Stanisława Bastów
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny Jarzębaków
 08:00w int. o szczęśliwą operację i zdrowie dla Władysława
 09:00za + Augustyna Leśniaka
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny Cisowskich
 09:00za ++ Janinę Mikrut oraz O. Jerzego Kosibowicza SI /z int. chrześnicy/
 18:00za + Bartłomieja Basiagę w 28 rocz. śm.
 18:00za + Juliana Pałubiaka
02/10/2018wtorek
 06:00w int. o mądrość i siłę, bł. Boże dla Anny Uroda
 07:00za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże w pracy i opiekę MBP dla Katarzyny i Bartłomieja
 08:00za ++ Marię i Kazimierza Joniec
 08:00w int. o Bł. Boże w inwentarzu
 09:00za + Juliana Pałubiaka
 09:00w int. Bogu wiadomej sprawie
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Renaty i Czesława Baranieckich z okazji 25. rocznicy ślubu
 18:00za + Czesława Grzesiaka w 13 rocz. śm.
 18:00za + Helenę Lorenc w 40 rocz. śm.
03/10/2018środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:00w int. o bł. Boże i opiekę MBP dla uczestników Nabożeństw Majowych przy ul. Podgórskiej
 08:00za ++ Stanisława Roska i z rodziny
 08:00za + Zofię Prusak
 09:00za + Konstantego Maciołka w 40 rocz. śm.
 09:00za + Juliana Pałubiaka
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za + Wojciecha Jarzębaka w 6 rocz. śm.
 18:00za + Krystynę Markiewicz /z int. pacjętki/
04/10/2018czwartek
 06:00w int. o mądrość i siłę, bł. Boże dla Anny Uroda
 07:00za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:00w int. o bł. Boże i zawierzenie się opiekę MBP dla Czesława
 08:00za + Adolfa Niewczas w 36 rocz. śm.
 08:00za ++ Eugeniusza Obrzut w 21 rocz. śm. i Józefę Obrzut w 9 rocz. śm.
 09:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii Szymczyk, Katarzyny Białek i Teresy Mendoń /z int. Anny Mirek/
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla uczestników majówek przy ul. Lwowskiej
 18:00za + Zofię Wójcik w 13 rocz. śm.
 18:00za ++ Stefanię i Stefana Pustułka
 18:00za + Halinę Górską z int. koleżanki Bogusi/
05/10/2018piątek
 06:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla pracowników Spólki NOVA z okazji 20-lecia
 07:00za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:00za ++ Teresę, Helenę i Franciszka
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii Chlipała i jej rodziny
 08:00w int. o przemianę życia dla Stanisława
 09:00za ++ Stanisławę i Adama Chlipałów
 16:30za + Jadwigę Stawiarską
 18:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla V Róży Różańcowej przez wstawiennictwo św. S. Faustyny
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny Skwarków
 18:00za ++ Stefanię Nowacką w 4 rocz. śm. i jej męża Jana w 5 rocz. śm.
06/10/2018sobota
 06:00za ++ Cecylię, Jana, Annę, Anielę, Jana i Stanisława
 07:00za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:00za ++ Helenę i Wojciecha Krzyżaków oraz ich dzieci
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Danuty i Andrzeja z okazji 27 rocznicy ślubu
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Magdaleny z okazji imienin
 09:00w int. Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego
 09:00za ++ Piotra Smula i Marię Bereżyńską
 15:00W int. Joanny i Michała - Msza ślubna
 18:00za ++ Annę i Władysławę
 18:00za ++ Janinę Krzysztofa i Emilię
 18:00za ++ Jana Stefanie i Marię
07/10/2018niedziela
 05:30w int. Rozalii i Władysława Popiół
 06:15za + Mariana Matrasa w 5 rocz. śm. /z int. brata Krzysztofa z rodziną/
 07:30za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Teresy z okazji imienin
 09:00dziękczynno-błagalna w 35. rocz. ślubu Marii i Marka
 10:30za + Stanisława Kądziołkę
 10:30za Parafian i gości Sanktuarium
 12:00w int. Żywego Różańca - odpustowa
 12:00O zdrowie, błogosławieństwo i opiekę MBP dla Natalii i Mateusza w 1. r. śl. oraz córeczki Zosi
 16:00za ++ Zofię Niewiarowską w 2 rocz. sm. oraz syna Tadeusza w 37 rocz. śm.
 18:00za + Helenę w 7. rocz. śm.