19/11/2018poniedziałek
 06:00za + Jana Chochorowskiego
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za ++ Elżbietę i Wojciecha Fiut z okazji imienin
 07:00za + Ewę Janik /z int córki Agnieszki i Kamila/
 08:00za ++ Zygmunta i Emilię Pajor
 08:00za ++ Antoninę i Józefa Janowskich
 09:00za + Eugeniusza w 24. rocz. śm.
 09:00za + Tadeusza Kasprzyka
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Józefa Stochłę
 18:00za + Bronisława Zipsera w 6. rocz.śm. /z int. żony i dzieci/
20/11/2018wtorek
 06:00za ++ Czesława i Joannę Elster
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za ++ Anielę i Kazimierza Łukasików
 07:00w int. o łaski dla męża Marka /z int. żony i dzieci/
 08:00za + Annę Zelek
 08:00za ++ Józefa i Stanisławę Groniów
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Jana
 09:00za + Stanisławę Jaworską w 1. rocz. śm.
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Ryszarda Kolejaszyka
 18:00za Parafian
21/11/2018środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za + Jana Zelka
 07:00w int. Stanisława Elster o zbawienie
 07:00za + Ewę Janik /z int męża Stanisława z synami i córkami/
 08:00za + Mariana Wachtę
 08:00za ++ Teresę i Józefa Lelitów oraz Marię Cabak
 09:00za + Janinę Topczewską w rocz. śm.
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Wiktorii z okazji 12. rocznicy urodzin /z int. rodziców i rodzeństwa/
22/11/2018czwartek
 06:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Michała z okazji 16. rocznicy urodzin
 07:00za + Jana Zelka
 08:00za ++ Aleksandrę i Stanisława Oleś
 08:00W int. wynagradzającej Bogu za grzechy dla Stanisława Elster
 09:00za ++ Cecylię, Annę, Anielę, Jana i Stanisława
 09:00w int. o łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę MBP dla Małgorzaty
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Irenę Mróz-Prokop /z int. pracowników Lecznicy Weterynaryjnej/
23/11/2018piątek
 06:00za + Bronisławę Jasińską /z int. pracowników ZUS/
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Alojzego Sekułę
 07:00za + Ewę Janik /z int. syna Krzysztofa z rodziną/
 08:00za + Janusza Mendykę
 08:00za ++ z rodziny Wasylkiewiczów
 09:00za + Edwarda Zielińskiego
 09:00za ++  Barbarę i Franciszka Ormanty oraz córkę Janinę
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za ++ zbiorowa
 18:00za + Mieczysława Szczypułę w rocz. śm.
24/11/2018sobota
 06:00w int. o dar macierzyństwa, zdrowie, bł. Boże w rodzinie i opiekę MBP dla Moniki
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Ewę Janik /z int męża Stanisława/
 07:00za + Władysława Platej
 08:00za + Kazimierę w 3. rocz. śm.
 08:00za + Cecylię
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Zofii i Mariana oraz całej rodziny
 09:00za ++ Annę i Włodzimierza Bednarzów
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Cecylię Pach w 2. rocz. śm.
 18:00za ++ Stefanię i Tadeusza Porębów
25/11/2018niedziela
 05:30za ++ Stefanię i Władysława Kucia
 06:15za + Jana Zelka
 07:30w int. Żywego Różańca
 07:30za ++ Anielę, Marcina i Adama
 09:00w int. Apostolstwa Modlitwy
 09:00za ++ Marię i Franciszka Żuchowiczów
 10:30za ++ Katarzynę i Adama Bernady w 28. rocz. śm.
 12:00za Parafian
 12:00za + Zdzisława /z int. chrześnicy z rodziną/
 16:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Szymusia z okazji 9. rocznicy urodzin
 18:00za ++ poleconych w wypominkach