26/11/2018poniedziałek
 06:00za + Bronisławę Jasinską (z int. rodziny Tabaszewskich)
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny oraz o zdanie egzaminu dla Krzysztofa
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Ewę Janik /z int syna Pawła z rodziną/
 08:00za ++ rodziców: Andrzeja i Katarzynę oraz ++ braci Andrzeja i Józefa
 08:00za + Franciszka Gwóździa
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 09:00za ++ Marię i Michała Kowalików
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Helenę Ginter w 4. r. śm.
 18:00Za Parafian
27/11/2018wtorek
 06:00za + Bronisławę Jasińską (z int. rodziny Tabaszewskich)
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00Za + Józefa Filipka (z int. syna z rodziną)
 08:00za + Franciszka Gwoździa
 08:00w int. o ocalenie od nawrotu choroby dla Józefy i zdrowie dla całej rodziny
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 09:00za + Józefa Porębę w 21. rocz. śm.
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za ++ Ignacego i Annę Niedźwiedź
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla opiekuna AM O. Józefa Krzemińskiego, wszystkich członków oraz Anny i Marka Jasieniak i ich rodzin
28/11/2018środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za + Bronisławę Jasińską (z int. rodziny Tabaszewskich)
 07:00za + Jana Zelka
 07:00Za + Stefanię Trybuch
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 09:00za + Zdzisława Wójtowicza
 09:00za ++ Zofię i Jana Janus
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Krzysztofa Wolanina /z int. rodziny Wachnów i Jasińskiech/
29/11/2018czwartek
 06:00za + Mariana Kotlarza w 10. rocz. śm.
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Franciszka Gwoździa
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Oli
 09:00za ++ Marię i Michała Kaczorowskich
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Huberta
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za dusze w czyśćcu cierpiące
30/11/2018piątek
 06:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Andrzeja
 07:00za ++ Andrzeja i Anielę
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Jana Oracza w 1. rocz. śm.
 08:00za + Andrzeja Fedewicza
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krystyny i Andrzeja  z okazji 55. rocznicy ślubu
 08:00za + Eugenię Piskornik w rocz. śm.
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 09:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla syna Andrzeja
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Andrzeja Chlipałę z okazji imienin i urodzin
01/12/2018sobota
 06:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 07:00za + Edwarda Skocznia
 07:00za + Ryszarda Cempę w 20. rocz. śm.
 08:00za + Walerię Wronę
 08:00za + O. Krzysztofa Wałczyka SJ
 08:00O zdrowie, błogosławieństwo i opiekę MBP dla Anny i Edwarda Buszta oraz ich rodziny
 09:00za ++ Stefanię i I Janinę Sadowskie
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Józefa
 18:00za ++ rodziców z rodzin: Łukasik, Plata i Antoniego Plata oraz rodzeństwo
 18:00za + Krzysztofa Tuleję /z int. rodziny Baranieckich
02/12/2018niedziela
 05:30za + Franciszka Małka
 06:15za + Zofię Rosiek
 07:30za + Edwarda Skocznia
 07:30za + Bronisława Nowaka w 18. rocz. śm.
 09:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Gospodarzy z Roszkowic
 09:00za Parafian
 10:30za ++ Romana Janika /z int. koleżanek córki: Klaudii, Arlety i Madzi/
 12:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stasia Śliwy i jego rodziców z okazji 1. rocznicy urodzin
 12:00za + Kazimierza Fecko
 16:00za + Krystynę Niedźwiedź
 18:00za ++ Ferdynanda i Stefanię Król