Drukuj
Odsłony: 151
21/01/2019poniedziałek
 06:00za + o. Antoniego Makiela SJ
 07:00za + Zofię Rosiek /z int. męża/
 07:00za ++ Marię i Alojzego Stawiarskich oraz z rodziny
 08:00za + Bolesława Luberdę w 3. rocz. śm.
 09:00za ++ Zofię i Józefa Jurkowskich
 18:00za + Józefa Dybowicz
 18:00za + Józefę Gorczowską
22/01/2019wtorek
 06:00za + o. Antoniego Makiela SJ
 06:00Za + Przemysława Kantora w 30. dniu po śmierci
 07:00za + Józefa Dybowicz
 07:00za + Władysława Niepsuj
 08:00za + Ks. Henryka Kubika z okazji rocz. śm.
 09:00za ++ Kunegundę i Józefa Miczołek
 18:00za + Stefana Chronowskiego /z int. wnuków z okazji dnia dziadka/
 18:00za ++ Zbigniewa, Irenę, Zofię i Jana
23/01/2019środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za + Tadeusza w 9. rocz. śm.
 07:00za + Antoniego Kmaka
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o powrót do zdrowia, bł. Boże i opiekę MBP dla Sławomiry
 09:00za + o. Antoniego Makiela SJ
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za + Józefa Dybowicz
 18:00w int. dziękczynnej za 61 lat życia z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Teresy
24/01/2019czwartek
 06:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00w int. wynagradzającej za popełnione grzechy
 07:00za ++ Jadwigę Rejowską w 2. rocz. śm. oraz Antoniego
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny
 09:00za + o. Antoniego Makiela SJ
 18:00za + Józefa Dybowicz
 18:00za + Marcina Adamka w 19. rocz. śm. /z int. dzieci/
25/01/2019piątek
 06:00za + Seweryna Pogwizd
 07:00za + Józefa Dybowicz
 07:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Genowefy
 08:00za + Marię Kazała w 23. rocz. śm.
 09:00za + o. Antoniego Makiela SJ
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o bł. Boże w pracy i opiekę MBP dla córki Kingi
 18:00za + Bronisławę Babik w 16. rocz. śm.
 18:00za + Helenę Gizę w 3. rocz. śm.
26/01/2019sobota
 06:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00za ++ Annę w 13. rocz. śm. i Jacka w 34. rocz. śm.
 07:00za ++ z rodzin: Janowskich, Kwaśnych i Brotoniów
 08:00za ++ Jana i Stanisławę Piekarzów
 09:00za + o. Antoniego Makiela SJ
 18:00za + Józefa Dybowicz
 18:00za + Kacpra Gondka w 1. rocz. śm.
27/01/2019niedziela
 05:30za + o. Antoniego Makiela SJ
 06:15za ++ Adama Turka i Wojciecha Wiktora
 07:30w int. Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego
 07:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Anny
 09:00za + Józefa w 1. rocz. śm.
 10:30za + Stefana Chronowskiego z okazji urodzin
 10:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Ignacego z okazji chrztu św. oraz jego braci i rodziców
 12:00za Parafian i Gości Sanktuarium
 16:00za + Stefana Bassarę w 4. rocz. śm.
 18:00za + Agatę Burnagiel w 20. rocz. śm.