1.  Po Mszach, z racji Niedzieli „Ad Gentes”, zbierane są datki na Fundusz Misyjny i rozdawany jest jezuicki Biuletyn Misyjny. Za ofiary na misje składamy serdeczne Bóg zapłać. W 2018 r. dzieło "Ad Gentes" zebrało 1 965 390 zł, za czego sfinansowało ponad 160 dzieł prowadzonych przez misjonarzy z Polski. Na świecie pracuje obecnie dwa tysiące czworo misjonarzy i misjonarek z Polski. Jedna ósma z nich (ponad 250 osób) pochodzi z terenów diecezji tarnowskiej.
 
2.  Dzieci otrzymują dzisiaj skarbonki Junior dla Seniora na jałmużnę wielkopostną. To, co zdołają zaoszczędzić, złożą w Niedzielę Palmową, po Mszy o 10.30.
 
3.  Również dziś rozpoczynamy wielkopostną akcję charytatywną. Na placu kościelnym rozprowadzane są baranki i paschaliki Caritas. Dodatkowo nasz oddział Caritas przygotował  oryginalne stroiki. Dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym. Bóg zapłać za wsparcie naszych podopiecznych.
 
4.  We wtorek, 19 marca, uroczystość św. Józefa. Gościem Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku będzie Elżbieta Polak. Temat to tytuł jej książki: Cuda św. Józefa. Początek tym razem o godz. 16.00, w bursie przy ul. Św. Ducha 12.
 
5.  W piątek, 22 marca, w bazylice św. Małgorzaty, młodzież naszej parafii przystąpi do sakramentu bierzmowania. Liturgia rozpocznie się o 15.30.
 
6.  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek: dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o 17.30. Natomiast Gorzkie Żale odprawiamy w niedzielę o godz.17.00. Uczestnicząc w nich można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami.
 
7.  Szkoła Podstawowa nr 6 zaprasza na dzień otwarty. Szczegóły na plakacie.
 
8. Centrum Kana zaprasza zainteresowanych pogłębieniem wiary na Szkołę Maryi. Odbędzie się ona w dniach 22-24 marca. Szczegóły na plakacie.
 
9.  Już teraz zapraszamy na parafialne rekolekcje wielkopostne. Rozpoczną się one za dwa tygodnie, w 4. Niedzielę Wielkiego Postu. Głosił je będzie ks. dr hab. Józef Kloch, były rzecznik Episkopatu Polski.

Wszystkim Parafianom oraz Gościom Sanktuarium życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!
 
 

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO
NA DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2019

Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu Ad Gentes
Misjonarze mocą Ducha
 

 

 Życie ludzkie jest wielkim darem, który ma swe źródło w miłości samego Boga. Dar ten został powierzony ludzkiej trosce, aby w sposób odpowiedzialny pozwolić mu zaistnieć, rozwijać się i wzrastać. Szczególną okazją do podkreślenia wartości ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest Dzień Świętości Życia, który tradycyjnie przeżywamy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 
Drodzy Diecezjanie!
 
Serdecznie zachęcam Wam do podjęcia w tym dniu duchowej adopcji dziecka poczętego. Polega ona na otoczeniu modlitwą dziecka w łonie matki, aby miało szansę się urodzić. Zapraszam także na centralne obchody Dnia Świętości Życia, które odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Uroczysta Msza św., która rozpocznie się o godz. 17.00, będzie transmitowana przez nasze diecezjalne radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
Niech Maryja, Boża Rodzicielka, uczy nas troski o każde ludzkie życie.
 
Z pasterskim błogosławieństwem
 
 
 
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI
 
Tarnów, 11 marca 2019 r.
 
 

Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu Ad Gentes
Misjonarze mocą Ducha
 

Umiłowani w Chrystusie Panu,
 
Bracia i Siostry!
 
W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych.
 
Tegoroczną II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka, by ożywić zapał misyjny w całym Kościele. Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha”, podkreśla prawdę, bliską św. Janowi Pawłowi II, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji, światłu, mocy i łasce Bożego Ducha. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże. Duch Święty działa także w naszych sercach, ożywiając świadomość odpowiedzialności za misje i pobudzając nas do ofiarności i zaangażowania misyjnego.
 
Dziś mamy sposobność, by modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ciągu całego roku możemy pomagać misjonarzom i misjonarkom wysyłając SMS-a o treści Misje na numer 72 032 (koszt 2,46 zł z VAT). SMS-a można przesłać za pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii komórkowej, którzy zrezygnowali z własnych dochodów związanych z tą akcją. Możemy również objąć patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.misje.pl.
 
Dzięki naszemu wsparciu duchowemu i ofiarności polscy misjonarze głoszą Ewangelię o zbawieniu na wszystkich kontynentach. Budują kościoły, kaplice i sale katechetyczne, w których rozbrzmiewa słowo Boże i modlitwa. Formują katechistów, prowadzą szkoły, bursy, świetlice dla dzieci. Prowadzą liczne ośrodki zdrowia i szpitale. Pomagają potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego, karmią głodnych, leczą chorych, podtrzymują na duchu tych, którzy cierpią z powodu nędzy i wykluczenia społecznego. Ich wieloraka służba ubogim i cierpiącym jest możliwa dzięki naszej hojności.
 
W imieniu misjonarek i misjonarzy serdecznie dziękuję za pamięć, pomoc i zaangażowanie misyjne, tak duszpasterzom, jak i wiernym świeckim w Polsce. Dziękuję za uległość natchnieniom Ducha Świętego, świadectwo ewangelicznego braterstwa i troski, by Chrystus był głoszony na całej ziemi.
 
Niech Duch, który wzbudza w nas miłość do sióstr i braci na misjach, i który owocnie prowadzi dzieło ewangelizacji w świecie obficie udziela wszystkim świateł i łask. Niech czyni nas uczniami-misjonarzami, gorliwie realizującymi mandat misyjny Chrystusa.
 
Wszystkim, którzy wspierają misje z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
 
+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji  Episkopatu Polski  ds. Misji 
 
Warszawa - Ełk, 25 stycznia 2019 r.