Intencje

04/03/2019poniedziałek
 06:00Za ++ Kazimierza, Martę i Szczepana Wolak
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za + Helenę w 8. rocz. śm.
 08:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Kazimierza i jego rodziny z okazji imienin
 08:00Za + Marzenę Cięciwa (z int. Mamy)
 09:00Za ++ Katarzynę i Adama Bernady
 09:00Za + Kazimierza Kargola w 17. rocz. śm. (z ok. imienin)
 09:00Za + Wiesława Gargulę
 18:00Za + Annę i Michała oraz ++ z rodziny
 18:00Za + Wandę Micor ( z int. koleżanki Krysi)
 18:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla O. Józefa Oleksego z okazji 70. rocznicy urodzin (z int. Żywego Rózańca)
05/03/2019wtorek
 06:00Za + Jolantę Rost
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za ++ Marię i Alojzego Stawiarskich oraz ++ z rodziny
 07:00Za + Elżbietę Jarzmik (z int. córki Agnieszki z rodziną)
 08:00Za + Zofię Wolak
 08:00O zdrowie dla Marzeny za wstawiennictwem Św. Szarbela
 09:00O otawarcie serc i prowadzenie Ducha Świętego dla rodziny Łucji i Doroty
 09:00Za + męża Władysława oraz ++ rodziców z obydwu stron ( z int. Zofii Kiełbasa)
 18:00Za + Grzegorza Spyra (z int. Koleżanek i Kolegii siostry z pracy)
 18:00Za + Teresę Fecko w 20. rocz. śm.
 18:00Za + Kazimierza Fecko (imieninowa)
06/03/2019środa
 06:00Za Dobroczyńców
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za ++ Marię i Alojzego Stawiarskich oraz ++ z rodziny
 08:00Za + Stanisława Surmę w 24. rocz. śm.
 08:00Za ++ Cecylię, Annę, Jana, Anielę, Stanisława i Helenę
 09:00O otwarcie serc i prowadzenie przez Ducha Świętego dla rodziny Grażyny i dzieci, które wychowuje
 09:00Za + Jolantę Rost
 16:30O łaskę powrotu do zdrowia, bł. Boże i opiekę MBP dla Rafała
 18:00W int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00Za + Agnieszkę Ankudowicz
 18:00Za + Monikę Nowacką w 3. rocz. śm. (z int. męża i syna)
07/03/2019czwartek
 06:00Za + Stanisława
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za + Katarzynę Ogorzałek
 08:00Za ++ Janinę i Mieczysława Węglarzów oraz ++ z rodziny
 08:00Za + Jolantę Rost
 09:00Za + brata Adama Bernady w 1. rocz. śm.
 09:00Za + Marcina Szczecinę w 20. rocz. śm.
 09:00Za + Wiesława Gargulę
 18:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla syna Mariusza
 18:00Za + Janinę Bigos
 18:00Za + Elżbietę Jarzmik (z int. syna Rafała z rodziną)
08/03/2019piątek
 06:00Za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za + Jolantę Rost
 07:00Za + Janinę Jamróz w 10. rocz. śm.
 08:00Za ++ Marię, Joannę, Józefa Żaczyków (z int. dzieci)
 08:00Za + Helenę Łuczko w 25. rocz. śm.
 09:00W int. Bogu wiadomej
 09:00Za + Wojciecha Łasyka oraz + Bogusławę Bieda w 6. rocz. śm.
 18:00Za ++ zbiorowa
 18:00Za ++ Stanisława, Józefa i Jadwigę Jabłońskich oraz ++ Marię i Stanisława Sopuckich (z int. Teresy i Janusza z rodziną)
 18:00Za + Elżbietę Jarzmik (z int. wnuków Tomka i Krzysia)
09/03/2019sobota
 06:00Za + Jarosława Zaporowskiego w 20. rocz. śm.
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za + Jolantę Rost
 08:00Za + Franciszkę Zaręba
 08:00Za + Walentego Lacha
 09:00Za + Józega Wańczyka
 09:00Za + Barbarę Mazepę (z int. koleżanek z bakteriologii)
 09:00Za + Wiesława Gargulę
 18:00Za ++ Renatę i Mariana Gnoińskich
 18:00Za + Jana Wiewiórę
 18:00Za + Elżbietę Jarzmik (z int. brata Mariana z rodziną)
10/03/2019niedziela
 05:30Za + Tadeusza Florka
 06:15Za + Bronisławę Jasińską
 07:30Za + Józefę Ogorzałek w 2. rocz. śm.
 07:30Za + Kazimierza Pomietło w 8. rocz. śm.
 09:00Za + Józefa Wajdę
 09:00Za + Jolantę Rost
 10:30Za ++ Mariana, Stefana, Stanisławę i Władysławę
 12:00za Parafian i Gości Sanktuarium
 12:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii z okazji 80. rocznicy urodzin
 16:00Za ++ Jana i Stefanię
 18:00Za ++ Marię i Jana Zaziąbło