Intencje

19/01/2015 poniedziałek
  06:00 za + Elżbietę Konik
  07:00 za + Stanisławę Gutowską
  07:00 za ++ Józefa, Franciszkę i Marka
  08:00 za ++ Józefa i Jerzego Leśniaków
  08:00 za + Karolinę Zięcina
  08:00 za + Helenę Gawłowską i ++ z rodziny
  09:00 za + Józefa Dumana
  09:00 za ++ z Rodzin: Pawłowskich i Mliczków
  18:00 za + Józefa
  18:00 za + Mariusza Obrzuta / z int. cioci Danusi/
  18:00 za + Joannę Różycką w 8 rocz. śm.
  18:00 za + Henryka Rybickiego
20/01/2015 wtorek
  06:00 za + Józefa Dumana
  07:00 za + Helenę Tokarz
  07:00 za + Stanisławę Gutowską
  08:00 za + Elżbietę Konik
  08:00 za + Helenę Ginter
  09:00 za + Karolinę Zięcina
  09:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla córek Katarzyny, Moniki i Anny oraz ich rodzin z int. mamy/
  09:00 za + Barbarę Majewską
  18:00 za + O. Marka Gawlika
  18:00 za ++ Wiktorię i Józefa Grembka
  18:00 za ++ Zbigniewa, Irenę, Zofię i Jana Stanek
21/01/2015 środa
  06:00 za Dobroczyńców
  07:00 za + Józefa Dumana
  07:00 za + Stanisławę Gutowską
  08:00 za + Karolinę Zięcina
  08:00 za + Zofię Ogorzałek w 6 rocz. śm.
  08:00 za + Marię Zielińską
  09:00 za + Helenę Tokarz
  09:00 za ++ Barbarę i Franciszka Ormanty oraz Teresę i Józefa Lelitów
  18:00 w int. próśb i podziękowań
  18:00 za + Józefę Gorczowską w 2 rocz. śm.
  18:00 w int. o powrót do zdrowia dla Wojtusia i spotkanie dobrych lekarzy i rehabilitantów w czasie leczenia
22/01/2015 czwartek
  06:00 za ++ Adelę, Michała, Stefana i Władysławę
  07:00 za + Karolinę Zięcina
  07:00 za + Stanisławę Gutowską
  07:00 za ++ Bolesława Chlipałę i ++ jego rodziców
  08:00 za + Józefa Dumana
  08:00 za + Ryszarda Kolejaszyk
  09:00 za + Helenę Tokarz
  09:00 za ++ Marię i Henryka Dobrzańskich
  18:00 za + Władysława Prusaka w 2 rocz. śm.
  18:00 za + O. Marka Gawlika SJ
  18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Janusza Stachonia z okazji urodzin
  18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Patryka z okazji 18 rocz. urodzin
23/01/2015 piątek
  06:00 w int. Bogu wiadomej z prośbą o łaski dla Justyny
  07:00 za + Helenę Tokarz
  07:00 za + Tadeusza
  07:00 w int. o zdrowie, bł. Boże w pracy i opiekę MBP dla Bożeny i Adama
  08:00 za + Stanisławę Gutowską
  08:00 w int. dziękczynnej z prośbą o ulgę w chorobie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krystyny
  09:00 za + Karolinę Zięcina
  09:00 za ++ z rodziny Hendrzaków
  09:00 za + Wiktorię Fedko /z int. Żywego Różańca/
  18:00 za + Józefa Dumana
  18:00 za + Stefanię
  18:00 za + Edwarda
24/01/2015 sobota
  06:00 za + Józefa Dumana
  07:00 za + Stanisławę Gutowską
  07:00 za + Ryszarda Kolejaszyk
  08:00 za ++ Stanisławę i Władysława Izworskich orza ich rodziców
  08:00 za ++ Czesława i Gustawę Ząber
  09:00 za ++ Irenę i Stanisława Śliwów
  09:00 za + Tadeusza Kochanka w 11 rocz. śm.
  09:00 za + Tadeusza Kochanka w 11 rocz. śm.
  18:00 za + Karolinę Zięcina
  18:00 za ++ Ludwikę i Władysława Osadów
  18:00 za + Bronisławę Babik w 13 rocz. śm. i ++ z rodziny
25/01/2015 niedziela
  05:30 za ++ Julię i Tomasza Sajdaków
  06:15 za + Stanisławę Gutowską
  07:30 za ++ Danutę Łojas, O. Władysława Pietrykę i O. Adama Kubisza
  07:30 w int. Róż Rózańcowych, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego
  09:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Agnieszki i Piotra oraz ich dzieci z okazji 10 rocz. ślubu
  09:00
09:00
za + Józefa Dumana
o powrót do zdrowia dla Barbary Ziarno
  10:30 za + Marię Kazała w 19 rocz. śm.
  10:30 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MBP dla Natali z okazji 18 rocz. urodzin
  12:00 w int. Parafian
  12:00 za + Marcina Adamka w 15 rocz. śm.
  16:00 za + Karolinę Zięcina
  18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Katarzyny i Wiesława z okazji 16 rocz. ślubu