poniedziałek 5 sierpnia 2019

06:00 za + Janinę Mróz
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 za + Janinę Kargol /z int. córki Grażyny, zięcia i wnuka Piotra/
08:00 za + Zofię Wolak
08:00 za + Alekdandra Dębca /z int. córki Aleksandrey z rodziną/
09:00 za + Alojzego Sekułę w 1. rocz. śm.
18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Ewy i Stanisława z rodziną
18:00 za + Barbarę Ostasz /z int. Krystyny kuzynki z Dąbrowy Tarnowskiej/
 

wtorek 6 sierpnia 2019

06:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Małgorzaty i Grzegorza Pogwizdów z okazji 23 rocznicy ślubu
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 za + Stanisławę Malczewską /z int. córki z rodziną/
08:00 za ++ Helenę i Władysława Hojdus
09:00 za ++ Cecylię, Annę, Jana, Anielę, Stanisława i Helenę
18:00 za ++ Marcjannę i Piotra Olszyńskich
18:00 w int. o łaskę powrotu do zdrowia dla Anny za wstawiennictwem św. Szarbela
18:00 za ++ Jana Mółkę oraz ++ z rodziny
 

środa 7 sierpnia 2019

06:00 za Dobroczyńców
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 w int. dziękczynnej z prośbą o uzdrowienie, bł. Boże i opiekę MBP dla Julii
08:00 w int. dziękczynnej za przeżyty rok z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Ireny
08:00 za + Stanisławę Malczewską /z int. syna z rodziną/
09:00 za + Michalinę Marczyk
09:00 za + Janinę Kargol /z int. córki Bogusi z rodziną/
18:00 w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
18:00 za + Aleksandra Dębca /z int. córki Wandy/
 

czwartek 8 sierpnia 2019

06:00 w int. o zdrowie, potrzebne łaski, bł. Boże i opiekę MBP dla Stefanii
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 za + Janinę Kargol /z int. wnuka Tomka z żonś Elżbietą i córką Aleksandrą/
08:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii i jej rodziny z okazji imienin
08:00 za + Stanisławę Malczewską /z int. rodziny Traczów/
09:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krzysztofa
09:00 za + Aleksandra Dębca /z int. bratanicy Małgorzaty/
18:00 za ++ Janinę i Stanisława Wróblewskich
 

piątek 9 sierpnia 2019

06:00 za + Genowefę Orzechowską

 

07:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Barbary i Tadeusza Bajerskich z okazji 39. rocznicy urodzin
07:00 za + Janinę Kargol /z int. rodziny Piwowarów/
08:00 za ++ Marię i Michała Klimczaków
09:00  
09:00 za + Stanisławę Malczewską /z int. rodziny Olszyńskich/
18:00 za ++ zbiorowa
 

sobota 10 sierpnia 2019

06:00 za + Stanisława Zelka w 16. rocz. śm.
07:00 za + Władysławę Baczyńską w 1. rocz. śm. /z int. Władzi Ogorzałek/
07:00 za + Aleksandra Dębca /z int. wnuka Rafała z rodziną/
08:00 za ++ Janinę Majdę i Józefa
09:00 za + Alfreda w rocz. śm.
18:00 za + Genowefę Orzechowską

 

 

niedziela 11 sierpnia 2019

05:30 za + Stanisława Bukowego
06:15 za ++ Anielę oraz jej rodziców: Katarzynę i Wojciecha
07:30 za + Genowefę Orzechowską
09:00 za + Kazimierza Pulita w 2. rocz. śm. /z int. żony i dzieci/
10:30 za + Stanisława Kądziołkę
12:00 za Parafian i Gości Sanktuarium
16:00 za + Wiktora Ajdukiewicza w 4. rocz. śm.
18:00 za ++ Marię i Władysława Cebulów