26/08/2019 poniedziałek
06:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodzin: Lupów i Świerczków
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 za ++ Anielę, Marcina i Adama
07:00 w int. o szczęśliwą operację, powrót do zdrowia dla Zofii i Kazimierza
08:00 za ++ Józefa Porębę oraz Jana, Genowefę, Aleksandra i Marcina
08:00 za + Aleksandrza Dębca /z int. bratowej z rodziną z Bolęcina/
09:00 za + Mariana Babika w 9. rocz. śm.
18:00 za ++ Marcina, Irenę i Wacława Fryczewskich
18:00 za ++ rodziców Zofię i Stanisława Świgut
18:00 w int. o przemianę relacji, dar wzajemnej miłości i zrozumienia w rodzinie Szczecinów za pośrednictwem MBP
27/08/2019 wtorek
06:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Jadwigi z okazji 77. rocznicy urodzin
08:00 za + Józefa Czoch
08:00 za + Aleksandra Dębca /z int. wnuczki Anny z rodziną/
09:00 za ++ z rodziny Fałowskich
09:00 za + Mieczysława Brzęczka w 9. rocz. śm.
18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Cecylii i Rafała z okazji 7. rocznicy ślubu
18:00 w int. dziękczynnej za ocalenie z wypadku syna i synowej
28/08/2019 środa
06:00 za Dobroczyńców
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 w int. o uzdrowienie Renaty
08:00

08:00

za + Augustyna Magierę

za + Tadeusza Potoniec z int. żony w 7. dniu po śmierci

09:00 za ++ Marię i Michała Kowalików
09:00 za + Marka Potoczek
18:00 w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
18:00 za ++ Marię i Romana Gadzina oraz Zdzisława, Zygmunta i Beatę
18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Anity i Adama Fałowskich z okazji 20. rocznicy ślubu
29/08/2019 czwartek
06:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Wojciecha i jego rodziny
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Sławomiry
08:00 za + Zdzisława
08:00 za + Aleksandra Dębca /z int. wnuka Jacka z rodziną/
09:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Włodzimierza
09:00 za + Zofię Potoczek
18:00 za + Krystynę Kroczek w 4. rocz. śm.
18:00 za + Danielę Obrzut /z int. chrześnicy Marty/
18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Alicji z okazji 75. rocznicy urodzin
30/08/2019 piątek
06:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Romana i jego rodziny
07:00 za + Genowefę Orzechowską
07:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Genowefy
08:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Franciszka z okazji 77. rocznicy urodzin
09:00 za + Bronisławę Fydę w 30. rocz. śm. oraz ++ z jej rodziny /z int. syna Stanisława/
09:00 za ++ z rodziny Leśnickich
18:00 za ++ Marię Kargol w 49. rocz. śm. oraz ++ z jej rodziny
18:00 za + Janinę Bartoszewską
31/08/2019 sobota
06:00 za ++ Jadwigę i Aleksandra Mikołajczuk
07:00 za ++ Józefa w 29. rocz. śm., żonę Stanisławę oraz Władysławę i Władysława
07:00 za ++ Stefanię i Ignacego Gródek
08:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krystyny Jurczyńskiej z okazji urodzin
09:00 za + Grażynę Chramęgę
18:00 za + Wandę Micor
18:00 za + Andrzeja Góreckiego w 11. rocz. śm.
18:00 za + Edwarda Kierczaka
01/09/2019 niedziela
05:30 za ++ Aleksandra w 2. rocz. śm., jego rodziców Salomeę i Józefa oraz brata Eugeniusza
06:15 za + Franciszkę Gajdosz
07:30 za + Bronisławę Czekańską
07:30 za ++ Stefanię i Józefa Leśniaków
09:00 za + Stefana Chronowskiego z okazji imienin
10:30 za ++ Mariana, Stefana, Stanisławę i Władysławę
10:30 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Agaty i Romana Wróblewskich z dziećmi i rodziną z okazji 18. rocznicy ślubu
12:00 za Parafian i Gości Sanktuarium
12:00 za + Bronisława Stanka
16:00 za ++ Bronisława Hołdę oraz Stefanię i Władysława
18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marty i Grzegorza Miczołek z okazji 1. rocznicy ślubu oraz Danuty i Henryka Machura z okazji 35 rocz. ślubu