Nasze Sanktuarium jest kościołem jubileuszowym, w którym można uzyskać odpust zupełny przez cały rok!

„Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego) mogą uzyskać wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą którąkolwiek jubileuszową świątynię Towarzystwa Jezusowego w Polsce i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli”.

„Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy z ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli — wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencję, jak najszybszego spełnienia trzech zwykłych warunków odpustu — włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarując Bogu miłosiernemu swe cierpienia”.

Z Dekretu Penitencjarii Apostolskiej