18 maja wybraliśmy się do Dębicy, gdzie w Roku Moniuszkowskim wystawiono operę Verbum Nobile. Przygotowaniem teoretycznym był wcześniejszy wykład dr. Andrzeja Citaka „Dwa wieki ze Stanisławem Moniuszką”. Wspaniałym dopełnieniem okazała się możliwość zobaczenia i posłuchania jednego z dzieł w inscenizacji Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego. Oryginalne libretto Jana Chęcińskiego ubogacone zostało dodatkowymi utworami Stanisława Moniuszki, a scenicznej dynamiki dodał motyw Ochronki Sióstr Służebniczek. Operę wystawiono pod kierownictwem muzycznym Pawła Adamka, w reżyserii Jakuba Bulzaka.