Apostolstwo Modlitwy

PATRONOWIE APOSTOLSTWA MODLITWY:

 • Św. Franciszek Ksawery – gorliwy misjonarz. Nawrócił niezliczone rzesze pogan. Jego święto patronalne obchodzimy 3 grudnia.
 • Św. Klaudiusz La Colombiere- wielki czciciel i gorliwy apostoł kultu Serca Jezusa. Jego święto obchodzimy 15 lutego.
 • Św. Małgorzata Maria Alacoque – doświadczyła łaski wielkiego objawienia Serca Jezusa. Usłyszała słowa: OTO SERCE, KTÓRE TAK BARDZO UMIŁOWAŁO LUDZI !Jej wspomnienie liturgiczne obchodzimy 14 października.
 • Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – Doktor Kościoła. Uczy nas jak być miłością w sercu Kościoła. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzimy 1 października.

Msza Święta Apostolstwa Modlitwy w PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA!

O   APOSTOLSTWIE   MODLITWY

Z  pośród  wielu  ruchów  odnowy  w  Kościele  współczesnym  jednym  z  najstarszych i  najbardziej  rozpowszechnionym  na świecie  jest  Apostolstwo  Modlitwy. Powstało  ono  w  1844  roku  w południowej  Francji  w  miasteczku  Vals,  w  niewielkim  kolegium księży  jezuitów.  Twórcą  tego  ruchu  był ojciec  Franciszek  Gautrelet  SJ.

16  października  1989 roku  Apostolstwo  Modlitwy  zostało  reaktywowane  przy  Sanktuarium Matki  Bożej  Pocieszenia  w  Nowym  Sączu  w  parafii  Ducha  Świętego,  prowadzonej  przez Ojców  Jezuitów.

Obecnie  Apostolstwo  Modlitwy  spełnia  wszystkie  podstawowe  wymagania,  jakie  stawia  przed stowarzyszeniami   katolickimi  po-synodalna  adhortacja  apostolska  Ojca Świętego  Jana  Pawła  II „Christifideles  Laici  –  O  powołaniu  i  misji  świeckich  w  kościele  i  świecie  dwadzieścia  lat po  Soborze  Watykańskim  II”.

Apostolstwo  Modlitwy  ma  na celu  formowanie  swoich  członków  w  całkowitej  wierności Chrystusowi  i  Kościołowi.  Jest  silnie  zakorzenione  w  duszpasterstwie  parafii.  Ma  charakter z  natury  swojej  apostolski,  kładzie  nacisk  na  wyrobienie  wewnętrzne  ucząc  umiłowania  modlitwy,  życia  liturgicznego  i  sakramentalnego.  Nasze  hasło  to  „Kochać  i  Służyć”.

Opiekunem  duchowym  jest  O. Józef  Krzemiński SJ.

Realizując  założenia  Apostolstwa  Modlitwy  Wspólnota:

 • codziennie  modli  się w  intencjach  wyznaczonych  przez  Ojca  Świętego  i  ofiaruje  się Sercu  Jezusa  dla  duchowego  rozwoju  członków,  bierze  udział  w  nabożeństwach  ku  czci Serca  Pana  Jezusa
 • w  pierwsze  piątki  prowadzi  całodzienną  adorację  Najświętszego  Sakramentu
 • w  każdy  wtorek  prowadzi  Nabożeństwo  do  Ducha  Świętego o godz. 17.30
 • w  pierwsze  soboty  spotyka  się  na  Mszy  świętej
 • modli  się  za  żywych  i  zmarłych  członków  Apostolstwa  Modlitwy
 • w  każdy  drugi   i  ostatni  piątek  miesiąca  o  godz.  16.30  spotyka  się na  modlitwie i  konferencji  formacyjnej  prowadzonej  przez  Opiekuna  duchowego  AM
 • bierze  udział  w  rekolekcjach  i  skupieniach
 • z  okazji  uroczystości   Wielkanocnej,  Bożego  Ciała,  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  włącza się  czynnie  niosąc  swoją  chorągiew
 • w  okresie  Wielkiego  Postu  tradycyjnie   w  V niedzielę  o  godzinie  15:00  organizuje  polową Drogę  Krzyżową
 • w  Triduum   Paschalnym  czynnie  adoruje  Pana  Jezusa  w  Ciemnicy
 • z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  urządza  spotkania  opłatkowe pielgrzymuje  do  różnych  Sanktuariów  w  kraju  i  za  granicą
 • posiada  swoją  kronikę.

Przynależność  do  Apostolstwa  Modlitwy  ubogaca  nas  duchowo,  przybliża  do  Boga,  uczy  modlić się  Pismem  Świętym,  pozwala   zbliżyć  się z  miłością  do  drugiego  człowieka. Pomaga  w  dźwiganiu   własnego  krzyża,  ale  także  daje radość  bycia  razem.  Z  otwartym  sercem  przyjmuje  każdą  osobę,  która  widzi  swoje  miejsce  i  możliwość  spełniania się  w  naszej  Wspólnocie.

Członkowie  AM   i  opiekun:  O. Józef  Krzemiński SJ