Caritas

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Oddział przy parafii Ducha Świętego
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

Nr konta: PKO BP S.A. O/Centrum w Nowym Sączu:
73 1020 3453 0000 8402 0050 5602

 


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Działania Parafialnego Oddziału Caritas ukierunkowane są na pomoc rodzinom wielodzietnym, najuboższym, chorym, starszym i samotnym oraz potrzebującym w naszej parafii. Stałą opieką objętych jest ok. 50 rodzin.

Pomoc ta to przede wszystkim:

 • paczki żywnościowe przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 • comiesięczne dofinansowanie zakupu lekarstw
 • przekazanie potrzebującym ziemniaków
 • zakup opału na zimę
 • dopłata do leczenia i innych kosztów z tym związanych
 • dożywianie dzieci w szkole.

Caritas podejmuje też takie działania jak:

 • organizacja Festynu Parafialnego, z którego dochód przeznaczony jest na kolonię dla dzieci
 • zbiórka żywności w zaprzyjaźnionych sklepach przed świętami z przeznaczeniem dla potrzebujących w parafii
 • zbiórki pieniężne do puszek z przeznaczeniem na konkretny cel
 • sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
 • prowadzenie korespondencji do Sponsorów i Darczyńców
 • pełnienie dyżurów wolontariuszy Caritas
 • zadania wytyczone przez Caritas Diecezjalną (sprzedaż świec, baranków, chlebków miłosierdzia, zbiórka dla obszarów objętych kataklizmami).

WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO SALI CARITAS W KAŻDY PIERWSZY I TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA W GODZ. 17:30 – 18:00.

Przewodniczącym Parafialnego Oddziału Caritas jest ks. proboszcz Józef Polak SJ.

Zespół wolontariuszy oddziału Caritas tworzą:

 • Kazimierz Banaszek
 • Adam Bulzak – koordynator Zespołu
 • Piotr Baran
 • Krystyna Bodek
 • Elżbieta Cempa
 • Janina Hyży
 • Janina Jędruch
 • Violetta Jędruch
 • Dorota Kaczmarczyk
 • Marta Kojs
 • Elżbieta Korzeń
 • Jolanta Kucharska
 • Anna Majoch
 • Jadwiga Matyga
 • Barbara Szewczyk
 • Maria Wiewióra
 • Józef Wiewióra
 • Wiesława Witek
 • Krystyna Wolak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS ZA ROK 2013

W roku 2013 udzielono pomocy w następującej formie:

 • sfinansowano dożywianie dzieci w szkole w  kwocie 1252,50 zł
 • przekazano zapomogi finansowe w kwocie 1782,00 zł
 • dofinansowano zakup leków w kwocie 10 923,95 zł
 • przekazano bezpośrednio opał potrzebującym na kwotę 2900,00 zł
 • zakupiono żywność (ziemniaki) za kwotę 1800,00 zł
 • Na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia zorganizowano i wydano  paczki żywnościowe.

Aby móc zrealizować powyższe zadania wolontariusze CARITAS organizowali:

 • Sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
 • Zbiórkę pieniędzy do skarbony
 • Sprzedaż chlebków miłosierdzia
 • Zbiórkę żywności w zaprzyjaźnionych sklepach oraz w kościele

Serdecznie dziękujemy wszystkim  Sponsorom, którzy wsparli CARITAS finansowo lub obdarowali artykułami żywnościowymi. To dzięki Wam możemy docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących. – Bóg Wam zapłać za to.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Zakład Masarski „Szubryt”, ul. Węgrzynek, Chełmiec
 • Zakład Masarski „Leśniak”, ul. Axentowicza, Chełmiec
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Nowy Sącz
 • Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego „Dominik”, Nowy Sącz
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kier”, ul. Głowackiego, Nowy Sącz
 • Hala Gorzkowska „Gorzków”, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
 • Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”, ul. Jagiellońska, Nowy Sącz
 • Firma „Kora” – p. Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
 • Państwo Teresa i Edward Witek, Nowy Sącz
 • Państwo Zofia i Andrzej Łukasik, Nowy Sącz
 • Firma WIKAR – Panowie Kazimierz Żytkowicz i Witold Żytkowicz
 • Firma NOKPOL, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz
 • PSS „Społem”, Nowy Sącz
 • Konspol Holding, Nowy Sącz
 • Prospona Sp. z o.o. , Nowy Sącz
 • Pani Borowczyk, Nowy Sącz
 • Pani Orzechowska,  Nowy Sącz
 • Firma KORAL, Nowy Sącz
 • Hurtownia Owoców ARGO, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS ZA ROK 2008

W roku 2008 udzielono pomocy w następującej formie:

 • 16 chorym osobom co miesiąc finansowano zakup lekarstw w aptekach
 • 4 osobom zapłacono za przejazd do Krakowa do lekarza specjalisty
 • 8 rodzinom zakupiono opał na zimę·
 • 43 rodziny otrzymały ziemniaki na zimę·
 • Za 6 dzieci (uczniów) zapłacono ubezpieczenie w szkołach
 • Spowodowano, że 11 dzieci korzysta codziennie w szkołach ze śniadań, a 20 uczniów z obiadów·
 • Zorganizowano dla 15 dzieci wyjazd na kolonię nad morze i dla 15 na obóz wakacyjny do Starej Wsi·
 • Na święta wielkanocne i bożego Narodzenia zorganizowano i wydano 46 paczek żywnościowych.
 • Wydano również 54 rodzinom artykuły otrzymane z Unii Europejskiej

Aby móc zrealizować powyższe zadania członkowie CARITAS organizowali:

 • Festyn Parafialny
 • Sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
 • Zbiórkę pieniędzy dla rodzin dotkniętych kataklizmem, jakim była trąba powietrzna

Członkowie CARITAS Pozyskali sponsorów, którzy wsparli CARITAS finansowo lub obdarowali artykułami żywnościowymi – Bóg im zapłać za to. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Zakład Garmażeryjno-Wędliniarski „Stanisław Poręba”, ul. Tarnowska, Nowy Sącz
 • Zakład Masarski „Szubryt”, ul. Węgrzynek, Chełmiec
 • Zakład Masarski „Leśniak”, ul. Axentowicza, Chełmiec
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Sącz
 • Zakład Produkcji Mleczarskiej „Dominik”, Nowy Sącz
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kier”, ul. Głowackiego, Nowy Sącz
 • Zakład Piekarski „Grzyb”, Tęgoborze
 • Hala Gorzkowska „Gorzków”, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
 • Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”, ul. Jagiellońska, Nowy Sącz
 • Zakład Wód Mineralnych „Piwniczanka”, Piwniczna
 • Piekarnia „Zdrojowa”, Nowy Sącz
 • Intermarche (Europa), ul. Nawojowska, Nowy Sącz
 • Firma „Kora” – p. Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
 • Państwo Teresa i Edward Witek – Nowy Sącz
 • Pani Violetta Jędruch, Nowy Sącz
 • Państwo Zofia i Andrzej Łukasik, Nowy Sącz
 • Firma WIKAR – Panowie Kazimierz Żytkowicz i Witold Żytkowicz
 • Firma NOKPOL, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz
 • Firma CARBON – Racibórz, Nowy Sącz
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Nowy Sącz
 • PSS „Społem”, Nowy Sącz
 • Pani Borowczyk, Nowy Sącz
 • Firma KORAL, Nowy Sącz
 • Hurtownia Owoców ARGO, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz.