Caritas

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Oddział przy parafii Ducha Świętego
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz

Nr konta: PKO BP S.A. O/Centrum w Nowym Sączu:
73 1020 3453 0000 8402 0050 5602

 


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Działania Parafialnego Oddziału Caritas ukierunkowane są na pomoc rodzinom wielodzietnym, najuboższym, chorym, starszym i samotnym oraz potrzebującym w naszej parafii. Stałą opieką objętych jest ok. 50 rodzin.

Pomoc ta to przede wszystkim:

 • paczki żywnościowe przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 • comiesięczne dofinansowanie zakupu lekarstw
 • przekazanie potrzebującym ziemniaków
 • zakup opału na zimę
 • dopłata do leczenia i innych kosztów z tym związanych
 • dożywianie dzieci w szkole.

Caritas podejmuje też takie działania jak:

 • organizacja Festynu Parafialnego, z którego dochód przeznaczony jest na kolonię dla dzieci
 • zbiórka żywności w zaprzyjaźnionych sklepach przed świętami z przeznaczeniem dla potrzebujących w parafii
 • zbiórki pieniężne do puszek z przeznaczeniem na konkretny cel
 • sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
 • prowadzenie korespondencji do Sponsorów i Darczyńców
 • pełnienie dyżurów wolontariuszy Caritas
 • zadania wytyczone przez Caritas Diecezjalną (sprzedaż świec, baranków, chlebków miłosierdzia, zbiórka dla obszarów objętych kataklizmami).

DYŻUR PARAFIALNEGO CARITAS W DRUGI I CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA OD GODZ. 17:30 – 18:00.

Parafialny Zespół Caritas – Parafii Ducha Świętego w  Nowym Sączu:

 • Andrzej Migacz SJ – Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas
 • Barbara Baran – koordynatorka projektu finanse
 • Piotr Baran
 • Adam Bulzak – koordynator PZC
 • Ludwika Fecko
 • Janina Hyży
 • Janina Jędruch
 • Violetta Jędruch – opieka nad zespołem młodzieży – wolontariuszy
 • Dorota Kaczmarczyk – koordynatorka projektu pomoc świąteczna
 • Elżbieta Korzeń
 • Jolanta Kucharska
 • Celina Leśniak
 • Janusz Mółka
 • Barbara Szewczyk – koordynatorka projektów: festyn, wyroby rękodzieła
 • Jan Wojtas

Pomagają nam:

 • Sylwia Hyży
 • Krystyna i Kazimierz Bodek
 • Mirosława i Tadeusz Śliwa
 • Małgorzata Kostrzewa
 • Maria Wojtalik
 • Elżbieta Cempa

 


Podziękowanie

Składamy gorące podziękowania Zespołowi Parafialnego Caritas za kolejną udaną akcję charytatywną prowadzoną przez okres Wielkiego Postu 2023. Dziękujemy wszystkim darczyńcom: osobom prywatnym i firmom. Zebraliśmy ok 1500 kg produktów na kwotę ok 22 tys. zł i wydaliśmy ponad 80 paczek. Dodatkowo zebraliśmy sporo produktów, które zostały przekazane naszym siostrom i braciom w Ukrainie. Dziękujemy za tak konkretne wsparcie.


Działalność parafialnego Caritas w czasie Wielkiego Postu 2022:

Składamy gorące podziękowania Zespołowi Caritas za kolejną piękną akcję charytatywną prowadzoną przez okres Wielkiego Postu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom: osobom prywatnym i firmom. Zebraliśmy ponad 1200 kg produktów o szacunkowej wartości 19 tys. zł i wydaliśmy 70 paczek. Dziękujemy za tak konkretne wsparcie. W intencji wolontariuszy Caritas i wspierających dzieło charytatywne sprawowaliśmy Mszę św. podczas Wigilii Paschalnej.


Działalność parafialnego Caritas w roku 2022:

Uzyskano: 72 656 zł – (akcje świąteczne Wielkanoc i Boże Narodzenie, zbiórka do skarbony, darowizny wpłacone na rachunek bankowy, inne darowizny, stoisko odpustowe, sprzedaż chlebków, festyn).
Wydano: 61 283 zł – z czego 25 288 zł. przeznaczono na zakup leków dla podopiecznych, prawie 3,5 tys. zł. na dożywianie dzieci w szkole, ponad 11,5 tys. zł. na zakup żywności, kolejne 10 tys. zł. na zapomogi finansowe w postaci zapłaconych rachunków i 10 835 zł. na zakup opału.
Ponadto podczas świątecznych akcji „Losuj, pomagaj!” zebrano ok. 2 900 kg żywności na kwotę ok. 34 500 zł, dzięki czemu paczki na Wielkanoc i Boże Narodzenie trafiły do 70 rodzin.


O Caritasie na Sądeczaninie


Działalność parafialnego Caritas w roku 2021:

Uzyskano: 72 656 zł – (akcje świąteczne Wielkanoc i Boże Narodzenie, zbiórka do skarbony, darowizny wpłacone na rachunek bankowy, inne darowizny, stoisko odpustowe, sprzedaż chlebków, festyn).
Wydano: 61 283 zł – z czego 25 288 zł. przeznaczono na zakup leków dla podopiecznych, prawie 3,5 tys. zł. na dożywianie dzieci w szkole, ponad 11,5 tys. zł. na zakup żywności, kolejne 10 tys. zł. na zapomogi finansowe w postaci zapłaconych rachunków i 10 835 zł. na zakup opału.
Ponadto podczas świątecznych akcji „Losuj, pomagaj!” zebrano ok. 2 900 kg żywności na kwotę ok. 34 500 zł, dzięki czemu paczki na Wielkanoc i Boże Narodzenie trafiły do 70 rodzin.

To cyfry, które już same z siebie robią wrażenie, ale ważniejsze jest to, że nimi stoją bardzo konkretni ludzie z wielkim sercem, poświęcający swój czas i talent, a także ludzie, którzy dzieląc się swoimi oszczędnościami, nie pozostają obojętni na los drugiego człowieka. Za każde dobro, które dzięki działalności parafialnego Caritas rozlewa się na potrzebujących, z serca Wam wszystkim dziękujemy. 


Akcja świąteczna Caritas 2021

Parafialnemu zespołowi Caritas, rodzicom, dzieciom i młodzieży JCE a także wszystkim Dobroczyńcom z serca dziękujemy za ofiarny wkład w przygotowanie świątecznej pomocy. Zebrano ok 1400 kg produktów na kwotę ok. 16 500 zł. Dzięki temu wsparcie otrzymało 70 rodzin. Szczególne słowa podziękowania należą się Pani Dorocie Kaczmarczyk – odpowiedzialnej za przygotowanie paczek, Pani Barbarze Szewczyk – kierującej zespołem przygotowującym świąteczne stroiki i wypieki, a także Panu Adamowi Bulzakowi – szefowi parafialnego Caritas.


Podziękowanie o. Proboszcza

Serdecznie dziękujemy za skutecznie prowadzoną w Wielkim Poście akcję charytatywną. Bóg zapłać pani Dorocie Kaczmarczyk za koordynację zbiórki żywnościowej. Z zebranych darów paczkami wsparliśmy ponad 70 rodzin. Dziękujemy Ofiarodawcom, zarówno indywidualnym, jak i firmom, dzięki których hojności ta pomoc była możliwa. Zebraliśmy ok. 1500 kg produktów o szacunkowej wartości 18 tys. zł. Ponadto, na ręce Pani Barbary Szewczyk i Pana Adama Bulzaka wraz z ich zespołami, dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję szykowania i rozprowadzania parafialnych stroików, palm i babek wielkanocnych.
Po odliczeniu ponad 4075 zł dla Caritas Diecezjalnej, Parafialne Koło pozyskało dzięki temu 8490 zł dla naszych podopiecznych. Dziękujemy za tak konkretne wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!


Działalność parafialnego Caritas 2020 roku:

Uzyskano: 47 687 tys. zł – (dwie akcje świąteczne, zbiórka do skarbony, wpłaty na konto i w gotówce).

Wydano: 46 205 zł – z czego ponad 26 tys. przeznaczono na zakup leków dla potrzebujących, ponad 3,5 tys. na dożywianie dzieci w szkole, ok. 4,5 tys. na zakup żywności, kolejne 3,5 tys. na zapomogi finansowe i prawie 8 tys. na zakup opału.

Ponadto podczas ostatniej akcji „Losuj, pomagaj!” zebrano 1 800 kg żywności na kwotę ok. 19 tys. zł, dzięki czemu paczki na Boże Narodzenie trafiły do 70 rodzin.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS ZA ROK 2013

W roku 2013 udzielono pomocy w następującej formie:

 • sfinansowano dożywianie dzieci w szkole w  kwocie 1252,50 zł
 • przekazano zapomogi finansowe w kwocie 1782,00 zł
 • dofinansowano zakup leków w kwocie 10 923,95 zł
 • przekazano bezpośrednio opał potrzebującym na kwotę 2900,00 zł
 • zakupiono żywność (ziemniaki) za kwotę 1800,00 zł
 • Na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia zorganizowano i wydano  paczki żywnościowe.

Aby móc zrealizować powyższe zadania wolontariusze CARITAS organizowali:

 • Sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
 • Zbiórkę pieniędzy do skarbony
 • Sprzedaż chlebków miłosierdzia
 • Zbiórkę żywności w zaprzyjaźnionych sklepach oraz w kościele

Serdecznie dziękujemy wszystkim  Sponsorom, którzy wsparli CARITAS finansowo lub obdarowali artykułami żywnościowymi. To dzięki Wam możemy docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących. – Bóg Wam zapłać za to.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Zakład Masarski „Szubryt”, ul. Węgrzynek, Chełmiec
 • Zakład Masarski „Leśniak”, ul. Axentowicza, Chełmiec
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Nowy Sącz
 • Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego „Dominik”, Nowy Sącz
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kier”, ul. Głowackiego, Nowy Sącz
 • Hala Gorzkowska „Gorzków”, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
 • Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”, ul. Jagiellońska, Nowy Sącz
 • Firma „Kora” – p. Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
 • Państwo Teresa i Edward Witek, Nowy Sącz
 • Państwo Zofia i Andrzej Łukasik, Nowy Sącz
 • Firma WIKAR – Panowie Kazimierz Żytkowicz i Witold Żytkowicz
 • Firma NOKPOL, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz
 • PSS „Społem”, Nowy Sącz
 • Konspol Holding, Nowy Sącz
 • Prospona Sp. z o.o. , Nowy Sącz
 • Pani Borowczyk, Nowy Sącz
 • Pani Orzechowska,  Nowy Sącz
 • Firma KORAL, Nowy Sącz
 • Hurtownia Owoców ARGO, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS ZA ROK 2008

W roku 2008 udzielono pomocy w następującej formie:

 • 16 chorym osobom co miesiąc finansowano zakup lekarstw w aptekach
 • 4 osobom zapłacono za przejazd do Krakowa do lekarza specjalisty
 • 8 rodzinom zakupiono opał na zimę·
 • 43 rodziny otrzymały ziemniaki na zimę·
 • Za 6 dzieci (uczniów) zapłacono ubezpieczenie w szkołach
 • Spowodowano, że 11 dzieci korzysta codziennie w szkołach ze śniadań, a 20 uczniów z obiadów·
 • Zorganizowano dla 15 dzieci wyjazd na kolonię nad morze i dla 15 na obóz wakacyjny do Starej Wsi·
 • Na święta wielkanocne i bożego Narodzenia zorganizowano i wydano 46 paczek żywnościowych.
 • Wydano również 54 rodzinom artykuły otrzymane z Unii Europejskiej

Aby móc zrealizować powyższe zadania członkowie CARITAS organizowali:

 • Festyn Parafialny
 • Sprzedaż baranków wielkanocnych i świec wigilijnych
 • Zbiórkę pieniędzy dla rodzin dotkniętych kataklizmem, jakim była trąba powietrzna

Członkowie CARITAS Pozyskali sponsorów, którzy wsparli CARITAS finansowo lub obdarowali artykułami żywnościowymi – Bóg im zapłać za to. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Zakład Garmażeryjno-Wędliniarski „Stanisław Poręba”, ul. Tarnowska, Nowy Sącz
 • Zakład Masarski „Szubryt”, ul. Węgrzynek, Chełmiec
 • Zakład Masarski „Leśniak”, ul. Axentowicza, Chełmiec
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Sącz
 • Zakład Produkcji Mleczarskiej „Dominik”, Nowy Sącz
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kier”, ul. Głowackiego, Nowy Sącz
 • Zakład Piekarski „Grzyb”, Tęgoborze
 • Hala Gorzkowska „Gorzków”, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
 • Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”, ul. Jagiellońska, Nowy Sącz
 • Zakład Wód Mineralnych „Piwniczanka”, Piwniczna
 • Piekarnia „Zdrojowa”, Nowy Sącz
 • Intermarche (Europa), ul. Nawojowska, Nowy Sącz
 • Firma „Kora” – p. Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa, Nowy Sącz
 • Państwo Teresa i Edward Witek – Nowy Sącz
 • Pani Violetta Jędruch, Nowy Sącz
 • Państwo Zofia i Andrzej Łukasik, Nowy Sącz
 • Firma WIKAR – Panowie Kazimierz Żytkowicz i Witold Żytkowicz
 • Firma NOKPOL, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz
 • Firma CARBON – Racibórz, Nowy Sącz
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Nowy Sącz
 • PSS „Społem”, Nowy Sącz
 • Pani Borowczyk, Nowy Sącz
 • Firma KORAL, Nowy Sącz
 • Hurtownia Owoców ARGO, ul. Zdrojowa, Nowy Sącz.