I-sza Komunia św.

Rodzice dzieci pragnących przystąpić do I-Komunii Św. powinni:

  • dostarczyć świadectwo chrztu świętego, jeżeli dziecko było ochrzczone poza parafią
  • raz w miesiącu uczestniczyć w parafii w katechezach dla rodziców i dzieci

Ponadto w przypadku dzieci spoza parafii rodzice powinni dostarczyć:

  • zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę,
  • zaświadczenie o dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez kapłana – katechetę,
  • zgodę ks. Proboszcza własnej parafii.