Arka Przymierza

Geneza

Wspólnota Arka Przymierza jest owocem Święta Zesłania Ducha Świętego w parafii w 2017 roku. Początki wiążą się z pragnieniem wielbienia i potrzebą wspólnoty dla ludzi młodych, pracujących , po studiach, dla tych, którzy założyli rodziny oraz dla pozostających w wolnym stanie. Pierwsze spotkania odbywały się w domach. Filarami wspólnoty są: Duch Święty, Maryja, Słowo Boże i Wielbienie.

Duch Święty to założyciel, prowadzący i główny zarządzający wspólnotą. To pierwszy Lider, w którego głos staramy się wsłuchiwać by być Mu posłusznym. Maryja jako Przewodniczka, Matka, która troszczy się o wszystkie potrzeby swych dzieci, ogarnia je, chroni i razem z Duchem Świętym rozwija w nich życie Boga. Słowo z kolei to najdoskonalszy pokarm duszy: Pismo Święte i Eucharystia (Słowo Wcielone), które formują i przemieniają dogłębnie, rodzą nowe życie. Wielbienie zaś jest głównym charyzmatem wspólnoty, jest stałym elementem cotygodniowych spotkań.

Nazwa

Nazwa Arka Przymierza odwołuje się wprost do Matki Bożej, która jest wzorem relacji
z Duchem Świętym, Ojcem i Synem. Wspólnota ma więc swoją Królową, której jest poddana, i której pragnienia spełnia przez inicjatywy:
·         powstanie różańcowe
·         różaniec za rodziny,
·         męski różaniec,
·         post i modlitwa za kapłanów.

W drugiej odsłonie nazwa Arka Przymierza jest nawiązaniem do miejsca Bożej Obecności, Bożej Chwały, Bożego działania.

Cel

Zadaniem każdego członka wspólnoty (swoistym warunkiem przynależności do wspólnoty) jest czytanie i rozważanie Słowa Bożego, szukaniu w Nim obecności Bożej, a także trwanie w dziękczynieniu, oddanie się prowadzeniu Ducha Świętego. Każdy jest zaproszony do szczególnej relacji z Nim, aby dostrzegać Jego znaki i podążać za Jego natchnieniami, pozwolić Mu posyłać siebie na służbę innym. Odpowiadając na tę wizję Ducha Świętego, na spotkaniach dzielimy się Słowem Bożym, modlimy się Różańcem powierzając wszystkie sprawy Królowej Maryi, słuchamy nauczań (naprzemiennie) i zawsze wielbimy! 🙂

Opiekunem Wspólnoty jest o. Andrzej Niczypor SJ.

Zapraszamy!

Kontakt: [email protected]

Strona: arkaprzymierza.pl