Ministranci

Króluj nam Chryste!

Ministranci naszej parafii tworzą ok. 30 osobową grupę młodych i starszych ludzi. Szczególnie młodym chłopcom, podoba się to, że mogą swoją służbą przy ołtarzu dać coś więcej Bogu, niż tylko z daleka stać na kościele i przyglądać się atmosferze nabożeństw.

Wśród ministrantów możemy wyróżnić cztery podgrupy:

  • kandydaci na ministrantów
  • ministranci: światła, księgi, ołtarza
  • lektorzy
  • ministranci starsi

Zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 9:45.
Po zbiórkach istnieje możliwość wspólnej gry w piłkę nożną na sali gimnastycznej.

Opiekunem ministrantów jest: ks. Sebastian Dulian SJ.


Z życia LSO

Pożegnanie ks. Sebastiania


W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, o. Proboszcz Andrzej Migacz SJ,  o godz. 12.00, przyjął do grona lektorów trójkę naszych ministrantów: Adama Barana, Dawida Kosińskiego i Krzysztofa Ruchałę. Uczestniczyli oni w kursie przygotowującym ich do pełnienia tej funkcji. Otrzymali podstawową wiedzę dotyczącą m.in. Pisma Świętego, lekcjonarza, roku liturgicznego czy wewnętrznej formacji lektora. Błogosławieństwo było również formą wdzięczności za ich dotychczasowe solidne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków ministranckich.


Rok ignacjański w LSO

We czwartek,. 20.05.2021 roku, podczas uroczystej Eucharystii Wspólnoty LSO w kaplicy św. Stanisława Kostki, rozpoczęliśmy obchody Roku Ignacjańskiego. Liturgii przewodniczył o. Tadeusz Kukułka SJ. Po Mszy Św. udaliśmy się na wspólnotową agapę do sali Apostolstwa Modlitwy i tam – tym razem w nieformalnej atmosferze – budowaliśmy naszą wspólnotę przy pizzy. Z okazji Jubileuszu wszyscy otrzymaliśmy pamiątkowe koszulki, które zaprojektował dla nas Jan Majda SJ.

Opr. Sebastian Parczewski SJ