Ministranci

Króluj nam Chryste!

Ministranci naszej parafii tworzą ok. 30 osobową grupę młodych i starszych ludzi. Szczególnie młodym chłopcom, podoba się to, że mogą swoją służbą przy ołtarzu dać coś więcej Bogu, niż tylko z daleka stać na kościele i przyglądać się atmosferze nabożeństw.

Wśród ministrantów możemy wyróżnić cztery podgrupy:

  • kandydaci na ministrantów
  • ministranci: światła, księgi, ołtarza
  • lektorzy
  • ministranci starsi

Zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 9.45.
Po zbiórkach istnieje możliwość wspólnej gry w piłkę nożną na sali gimnastycznej.

Opiekunem ministrantów jest ks. Sebastian Parczewski SI.