Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:

  • Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu.

  • Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego, jeżeli chrzest był poza naszą parafią.

  • Przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.