Chorzy

NAMASZCZENIE CHORYCH

Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych:
–  w środę przed I piątkiem miesiąca (zmiana terminu w ogłoszeniach parafialnych)
–  w każdym innym czasie w nagłych wypadkach.

Zgłoszenia do chorych należy składać w kancelarii parafialnej lub przed Mszą Św. w zakrystii.
W nagłych wypadkach nr tel. 18 448 46 60.