Żywy Różaniec

Zapraszamy na Pielgrzymkę – kliknij


PRZYPOMINAMY:


I piątek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 12:00-13:30

I sobota miesiąca – Nabożeństwo I sobót o godz. 9:00 i zmiana tajemnic różańcowych

Ostatnia niedziela miesiąca – Msza o godz. 7:30 i zmiana tajemnic różańcowych

OD CZWARTKU DO NIEDZIELI – o godz. 17:30 modlitwa różańcowa

III czwartek miesiąca – Modlitwa różańcowa w int. rodzin o godz. 17:30


Żywy Różaniec ogólny zarys.

 Powstanie Żywego Różańca zawdzięczamy bł. Paulinie Jaricot (1799-1862). Była szóstym dzieckiem fabrykanta jedwabiu w Lyonie. Jej ojciec Antoni każdego dnia już o 4 rano uczestniczył we Mszy św. Matka Joanna była nie mniej pobożna i gorliwa, niż jej mąż. Matka była wielką czcicielką Matki Bożej. Cała rodzina była bardzo religijna. Dwoje dzieci państwa Jaricot poświęciło się wyłącznie na służbę Bogu i Kościołowi. Paulina jako najmłodsze dziecko była nazywana przez ojca pieszczotliwie „rajskim skowronkiem” albo „rajską księżniczką”.
Po latach beztroskiego, raczej próżnego życia Paulina doświadczyła głębokiego nawrócenia. Dokonało się to podczas rekolekcji wielkopostnych w roku 1816, które prowadził jezuita o. J. Würtz. Paulina miała wówczas 17 lat. Złożyła ślub dozgonnej czystości i wybrała Jezusa Chrystusa na jedynego Oblubieńca. Nawrócenie wydało piękne owoce. W 1822 roku Paulina zapoczątkowała Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Z każdym rokiem to dzieło się rozrastało, a Paulina stała się niejako „zapałką, która zapalała innych”. Z czasem dzieło to przekształciło się w Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. W 1826 r. Paulina zakłada jeszcze powszechniejsze dzieło, które przejdzie do historii jako Żywy Różaniec. W tę apostolską działalność zaangażuje wszystkie swoje siły i możliwości. Wrażliwa na potrzeby kościoła, widzi biedę ówczesnych robotników. Postanawia całą swoją niemałą odziedziczoną po rodzicach fortunę (700 tys. fr.) przeznaczyć na zakup fabryki, osiedla, szkoły i kaplicy dla robotników. Całą tą fundacją zarządzali, jak się później okazało nieuczciwi ludzie. Fabryka zbankrutowała, a Paulina straciła cały swój majątek. Do śmierci żyła w biedzie, a żywota dokonała w przytułku.
W dniu 22.05.2022 r. w rodzinnym mieście Lyonie, tam gdzie dokonało się jej nawrócenie, tam też dokonało się jej wyniesienie. W tym dniu została włączona do chwały błogosławionych Kościoła Powszechnego.

Żywy Różaniec w par. Ducha św. w Nowym Sączu.

Żywy Różaniec w par. Ducha św. w Nowym Sączu został założony w 1950 r. Niespełna trzy lata temu obchodziliśmy Wielki Jubileusz 70-lecia istnienia Żywego Różańca w naszej parafii. Główna Msza św. jubileuszowa była sprawowana 18 października o godz. 12:00. Na tą uroczystość zostali zaproszenie wszyscy poprzedni proboszczowie naszej parafii. Mszy św. przewodniczył aktualny proboszcz o. Andrzej Migacz SJ. Okolicznościowe słowo Boże wygłosił o. Wojciech Łokieć SJ wieloletni opiekun Żywego Różańca. Z okazji  jubileuszu zostały zamówione i zaprojektowane specjalne, okolicznościowe różańce, które później zostały rozdysponowane. W darze ołtarza Żywy Różaniec ofiarował okolicznościowy ornat z wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej. Pomimo pandemii i wielu ograniczeń wspólnota różańcowa działała prężnie i starała się pokonać wszelkie przeciwności.
W dniu 3.03.2022 r. Żywy Różaniec postanowił rozpocząć całodobową modlitwę różańcową w intencji zakończenia wojny na Ukrainie i pokój w naszej Ojczyźnie. Modlitwa trwała nieprzerwanie 42 doby. Modliło się kilkaset osób. Zakończona została w Wielką Środę.
W dniu 9.04.2022 r. podczas pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej o. Proboszcz Andrzej Migacz SJ powierzył Matce Bożej Kalwaryjskiej wszystkie owoce 42-dobowej modlitwy, w której sam uczestniczył.
Aktualnie we wspólnocie Żywego Różańca są 24 Róże Różańcowe. ŻR jest największą grupą modlitewną, zaangażowaną w życie naszej parafii. ŻR włącza się w każde wydarzenie parafialne. Od wielu lat bierzemy czynny udział w Triduum Paschalnym. W Wielki Piątek adorujemy Pana Jezusa przy Grobie Pańskim. Bierzemy udział w procesji rezurekcyjnej ze sztandarem ŻR. Czynnie włączamy się w festyn parafialny organizowany co roku. Uczestniczymy też w działalności misyjnej. Na kwartalnych spotkaniach Zelatorów i Zarządu omawiane są sprawy bieżące oraz planowanie np. pielgrzymek, nabożeństw okolicznościowych, adoracje, spotkania opłatkowe… Róże Różańcowe od czwartku do niedzieli przed każdą Mszą św. wieczorną prowadzą modlitwę różańcową. Przed msza św. w intencji rodzin, w intencji chorych i o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela przewodniczymy modlitwie różańcowej. Adorujemy Najświętszy Sakrament w pierwsze piątki miesiąca. Organizujemy także pierwsze soboty miesiąca. Msza św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryji za grzechy nasze i całego świata. Po Mszy św. zgodnie z wymogami tej soboty odmawiamy cząstkę różańca i 15 minutowe rozważanie jednej z tajemnic różańcowych. Modlimy się również o Dary Ducha Świętego dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
W samym roku 2022 zorganizowaliśmy 5 pielgrzymek krajowych: do Kalwarii Zebrzydowskiej, na Jasną Górę do Królowej Polski, do Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie oraz do Krakowa (Katedra Wawelska, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium św. Jana Pawła II). Z naszej wspólnoty różańcowej został powołany na wyłączną służbę Bożą o. Krystian Mółka SJ. W roku 2007 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, a w 2019 został wyświęcony na kapłana.
Prenumerujemy i rozprowadzany miesięcznik formacyjny „Różaniec” oraz „Anioł Stróż” dla dzieci. Zamawiamy Msze św.: odpustowe w intencji członków Żywego Różańca, w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli SJ, okolicznościowe Msze św. oraz za duszę zmarłych z naszej wspólnoty i podczas każdej zmiany tajemnic różańcowych. Rocznie zamawiamy ok. 50 mszy św.
Dziękując Panu Bogu za liczne owoce Żywego Różańca, słowa uznania dla poprzedniego przewodniczącego pana Antoniego Poręby i aktualnego pana Józefa Wiewióry, którzy bardzo gorliwie i z poświęceniem tworzyli i tworzą Żywy Różaniec. Dziękujemy także całemu Zarządowi, Zelatorom i wszystkim członkom Żywego Różańca za czynne zaangażowanie i wymodlone łaski. Zapisy do Żywego Różańca prowadzone są przez cały rok. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Józef Wiewióra, o. W. Łokieć SJ.


Rys historyczny

Żywy Różaniec, jako organizacja kościelna działająca na prawach stowarzyszenia, zawdzięcza swoje powstanie młodej świeckiej osobie bł. Paulinie Jaricot (1799-1862). „Wszystkie łaski, wszelkie światło otrzymałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym” – wyznaje po latach Paulina. W 1826 r. stworzyła wielkie zaplecze modlitewne dla misji pod nazwą Żywego Różańca. Samą siebie uważała za „pierwszą zapałkę, którą Bóg się posłużył, by  rozpalić wielki ogień”. Zorganizowała tzw. „piętnastki” – grupy po 15 osób, z których każda zobowiązywała się do odmawiania w intencji misji jednego dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej tajemnicy różańcowej. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia Pauliny. W 1862 roku, kiedy umarła Założycielka Żywego Różańca, w samej tylko Francji istniało już 150 tys. „piętnastek”.
Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele.
Papież Jan Paweł II w 2002 r. ustanowił jeszcze jedną IV część różańca i tych nowych 5 tajemnic nazwał „tajemnicami światła”.  W Związku z tym owe „piętnastki” zamieniły się na „dwudziestki”. Każda róża różańcowa składa się z 20 członków modlących się w intencjach wyznaczonych przez papieża.
Tajemnice różańcowe zmieniają zelatorzy. Czynią to, gdy chodzi o naszą parafię, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca  po mszy św. o godz. 7:30.
W parafii istnieją 24 Róże Różańcowe. Członkowie Żywego Różańca aktywnie uczestniczą w życiu parafii i w akcji charytatywnej, w opiece nad chorymi i dziećmi, przygotowują feretrony i wystrój kościoła na święta i uroczystości.

Obecnie wszelkich informacji odnośnie Róż Różańcowych udziela: p. Józef Wiewióra
lub o. Wojciech Łokieć SJ


Opłatek Żywego Różańca – 6.01.2023 roku.

Fot. o. Tadeusz


Żywy Różaniec w dobie pandemii:

Żywy Różaniec uczestniczy aktywnie w życiu parafii poprzez swoje zaangażowanie w prowadzenie różańca przed mszą wieczorną i służą pomocą w innych akcjach organizowanych przez parafię. A poza tym organizują pielgrzymki, na ile dzisiaj pozwala sytuacja pandemiczna. Opiekunem duchowym był:  + o. Józef Oleksy SJ, a obecnie o. Wojciech Łokieć SJ.


Żywy Różaniec przy naszej parafii prowadził całodobową Modlitwę Różańcową w intencji zakończenia wojny w Ukrainie oraz łaskę pokoju dla tego kraju, Polski i całego świata.
Zakończona została akcja oddaniem się Matce Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas pielgrzymki Żywego Różańca.


Pielgrzymki odbyte:
1 – 19 czerwca 2021 r. – do Strachociny i Starej Wsi
2 – 17 lipca 2021 r. – do Częstochowy

Po długim okresie pandemii zaistniała możliwość pielgrzymek i wycieczek. Członkowie Żywego Różańca skorzystali z możliwości i zorganizowali 2 pielgrzymki: jedna, pod czujną opieką o. Józefa Oleksego SJ, do Strachociny – św. Andrzeja Boboli, a przy okazji zwiedzili Starą Wieś i ogród biblijny. Druga pielgrzymka pod opieką o. Andrzeja Migacza SJ do Częstochowy.

3 – 9 października 2021 r. – do Zabawy, /Karolina Kózkówna/

Żywy Różaniec dawniej:

 Po za pracą i zaangażowaniem się w życie parafii w 2003 roku Róże Różańcowe zorganizowały 4 pielgrzymki – jedną do Włoch i 3 krajowe.
Opiekunem był: o. Wojciech Łokieć SJ