Żywy Różaniec

 


PRZYPOMINAMY:


I piątek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 12:00-13:30

I sobota miesiąca – Nabożeństwo I sobót o godz. 9:00 i zmiana tajemnic różańcowych

Ostatnia niedziela miesiąca – Msza o godz. 7:30 i zmiana tajemnic różańcowych

OD CZWARTKU DO NIEDZIELI – o godz. 17:30 modlitwa różańcowa

III czwartek miesiąca – Modlitwa różańcowa w int. rodzin o godz. 17:30


Żywy Różaniec, jako organizacja kościelna działająca na prawach stowarzyszenia, zawdzięcza swoje powstanie młodej świeckiej osobie Paulinie Jaricot (1799-1862). „Wszystkie łaski, wszelkie światło otrzymałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym” – wyznaje po latach Paulina. W 1826 r. stworzyła wielkie zaplecze modlitewne dla misji pod nazwą Żywego Różańca. Samą siebie uważała za „pierwszą zapałkę, którą Bóg się posłużył, by  rozpalić wielki ogień”. Zorganizowała tzw. „piętnastki” – grupy po 15 osób, z których każda zobowiązywała się do odmawiania w intencji misji jednego dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej tajemnicy różańcowej. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia Pauliny. W 1862 roku, kiedy umarła Założycielka Żywego Różańca, w samej tylko Francji istniało już 150 tys. „piętnastek”.
Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele.
Papież Jan Paweł II w 2002 r. ustanowił jeszcze jedną IV część różańca i tych nowych 5 tajemnic nazwał „tajemnicami światła”.  W Związku z tym owe „piętnastki” zamieniły się na „dwudziestki”. Każda róża różańcowa składa się z 20 członków modlących się w intencjach wyznaczonych przez papieża.
Tajemnice różańcowe zmieniają zelatorzy. Czynią to, gdy chodzi o naszą parafię, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca  po mszy św. o godz. 7:30.
W parafii istnieją 24 Róże Różańcowe. Członkowie Żywego Różańca aktywnie uczestniczą w życiu parafii i w akcji charytatywnej, w opiece nad chorymi i dziećmi, przygotowują feretrony i wystrój kościoła na święta i uroczystości.

Obecnie wszelkich informacji odnośnie Róż Różańcowych udziela: p. Józef Wiewióra
lub o. Wojciech Łokieć SJ


Opłatek Żywego Różańca – 6.01.2023 roku.

Fot. o. Tadeusz


Statuty Żywego Różańca


Żywy Różaniec w dobie pandemii:

Żywy Różaniec uczestniczy aktywnie w życiu parafii poprzez swoje zaangażowanie w prowadzenie różańca przed mszą wieczorną i służą pomocą w innych akcjach organizowanych przez parafię. A poza tym organizują pielgrzymki, na ile dzisiaj pozwala sytuacja pandemiczna. Opiekunem duchowym był:  + o. Józef Oleksy SJ, a obecnie o. Wojciech Łokieć SJ.


Żywy Różaniec przy naszej parafii prowadził całodobową Modlitwę Różańcową w intencji zakończenia wojny w Ukrainie oraz łaskę pokoju dla tego kraju, Polski i całego świata.
Zakończona została akcja oddaniem się Matce Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas pielgrzymki Żywego Różańca.


Pielgrzymki odbyte:
1 – 19 czerwca 2021 r. – do Strachociny i Starej Wsi
2 – 17 lipca 2021 r. – do Częstochowy

Po długim okresie pandemii zaistniała możliwość pielgrzymek i wycieczek. Członkowie Żywego Różańca skorzystali z możliwości i zorganizowali 2 pielgrzymki: jedna, pod czujną opieką o. Józefa Oleksego SJ, do Strachociny – św. Andrzeja Boboli, a przy okazji zwiedzili Starą Wieś i ogród biblijny. Druga pielgrzymka pod opieką o. Andrzeja Migacza SJ do Częstochowy.

3 – 9 października 2021 r. – do Zabawy, /Karolina Kózkówna/

Żywy Różaniec dawniej:

 Po za pracą i zaangażowaniem się w życie parafii w 2003 roku Róże Różańcowe zorganizowały 4 pielgrzymki – jedną do Włoch i 3 krajowe.
Opiekunem był: o. Wojciech Łokieć SJ