W rozliczeniach podatkowych za 2022 r. 1,5% podatku można przekazać na rzecz Caritas – należy wpisać numer (KRS 0000211791) a w rubryce „Cel szczegółowy” – Caritas Parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu.
Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynią.

 

Msze św. – dni powszednie:

godz.: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 18:00

Msze św. – niedziele:

godz.: 5:30, 6:15, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:00

Kancelaria parafialna czynna w dniach:

Wtorek i czwartek – godz. 11:00-12:00  i 16:00-17:00
Sobota – godz. 11:00-12:00

Sprawy pilne załatwiane są w każdej porze.
Intencje mszalne można zamawiać przez cały dzień
w zakrystii.

Kursy przedmałżeńskie

W kościele dalej dezynfekujemy ręce w automatach do tego przygotowanych.
Dziękujemy wszystkim za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

STYCZEŃ
Za wychowawców
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

OKRES ZWYKŁY

Krótki komentarz do Ewangelii

5.02.2023 5 Niedziela Zwykła