Remont organów został ostatecznie zakończony!!!
Koszt ostateczny:
358 350 zł!!!

Do tego pułapu brakuje nam tylko: 16 884 zł


Poświęcenie organów 7.02.2024 r.

Trudno wyobrazić sobie kościół bez organów, a liturgię bez muzyki organowej. Czy będzie to towarzyszenie śpiewowi, czy gra solo, piękne dźwięki mają nam pomóc w spotkaniu z Bogiem. Jak to ujął w kazaniu o. Prowincjał:
„Możemy być oczarowani wystrojem tej świątyni i muzyką, która płynie z odnowionych organów, śpiewem chóru. To całe piękno pozwala nam głębiej przeżyć spotkanie z naszym Zbawicielem”.
Dlatego też moment, gdy po remoncie nasz instrument zabrzmiał na nowo, można śmiało nazwać świętem parafii. Kulminacyjnym punktem tych celebracji było poświęcenie organów przez o. Prowincjała Jarosława Paszyńskiego SJ, dokonane podczas mszy św. 7 lutego 2024 roku.
Pomysłodawcą renowacji instrumentu i decyzję o podjęciu prac podjął kilka lat temu ówczesny proboszcz o. Józef Polak SJ. Wykonawcą projektu był o. Andrzej Migacz SJ. Podczas jego kadencji została wybrana firma organmistrzowska i rozpoczął się właściwy remont. Zakończenie prac i celebrowanie tego wydarzenia było już udziałem kolejnego proboszcza, o. Tadeusza Kukułki SJ.
Renowację szesnastogłosowych organów Riegera z 1933 roku wykonała firma pana Mateusza Jabłońskiego (na ostatnim zdjęciu ze swoim współpracownikiem p. Piotrem Matejkiem oraz z o. Prowincjałem i o. Proboszczem). Rozpoczęte 13 lutego 2023 roku prace objęły m.in. system powietrzny, kontuar, elektronikę, rekonstrukcje piszczałek oraz dodanie nowego siedemnastego głosu – obój 8’. Zakończony 15 grudnia 2023 roku remont został sfinansowany dzięki ofiarności parafian i gości naszego sanktuarium.
W ramach świętowania pięknego brzmienia naszego instrumentu o. Tadeusz Kukułka SJ zorganizował cykl koncertów organowowokalnych „Kolędy i muzyka organowa na Boże Narodzenie”. Był on możliwy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W kolejne niedziele stycznia na organach zagrali Marek Stefański, Jakub Plewa i Michał Świderski, a wśród towarzyszących im wokalistów znaleźli się Milena Sołtys-Walosik, Michał Jewiarz oraz Małgorzata Fornagiel i Anna Moszycka. Ostatnim akordem świętowania był recital organowy Damiana Skowrońskiego oraz Michała Świderskiego, który odbył się po mszy św. z poświęceniem organów. Zabrzmiały wtedy m.in. Wariacja i fuga nt. „God save the King” Maxa Regera oraz improwizacje na temat „Matko Niebieskiego Pana”.

Przygotował i oprac. Błażej Sikora SJ

 


Organy odtwarzają wszystkie dźwięki stworzenia i swoim brzmieniem wyrażają wszelkie ludzkie uczucia – od radości po smutek, od uwielbienia po lament”. /kard. Joseph Ratzinger/

W kościele Ducha Świętego, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu, znajdują się organy zbudowane w 1933 roku przez firmę RIEGER. Od czasów powojennych do dziś, instrument został kilkukrotnie przebudowany.

W okresie od 13 lutego do 15 grudnia 2023 roku organy przeszły gruntowną renowację, którą wykonała firma Pana Mateusza Jabłońskiego.

Pierwszym etapem prac był demontaż instrumentu i przewiezienie wszystkich elementów do warsztatu gdzie odbywały się prace konserwacyjne.

Dokonano renowacji poszczególnych elementów takich jak: piszczałki, system powietrzny (miechy, kanały, kanaliki), wiatrownice, kontuar a w nim nowa elektronika, zamontowana została nowa dmuchawa, nowy głos językowy Obój 8’ służący także jako 4’, zrekonstruowany został głos Flet 4’, oraz przywrócono pierwotny Pryncypał skrzypcowy 8’.

Kulminacyjnym punktem remontu był proces strojenia i intonacji, czyli ujednolicenia brzmienia poszczególnych głosów oraz całych organów.

Obecnie organy w kościele ojców jezuitów posiadają 17 głosów w tym 1 102 piszczałki. Remont organów został przeprowadzony dzięki ofiarności parafian oraz gości sanktuarium.

Dnia 7 lutego 2024 roku, w środę o godzinie 18.00 w czasie Mszy Świętej, przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego o. Jarosław Paszyński dokona poświęcenia odremontowanych organów. W czasie Mszy Świętej posługę muzyczną będzie pełnił chór „Veraicon” pod dyrekcją Izabeli Biskupskiej, przy organach Damian Skowroński (UMFC Warszawa) i Michał Świderski. Po mszy świętej będzie możliwość wysłuchania 30-minutowej prezentacji organów w wykonaniu wyżej wymienionych organistów.

Serdecznie zapraszamy


Szczęść Boże Ojcze Proboszczu.

Dopiero teraz, bo długo się ładowało na stronę- przesyłam Ojcu przykładowy film prezentacyjny organów, po tonalnym wykończeniu z opcjami prezentacji każdego głosu oraz warstw brzmieniowych, jakie powstają z ich połączeń.

Nowy, zrekonstruowany głos FLET 4′ jako solowy, można usłyszeć od 5:37-6:02.

Nowy głos językowy OBÓJ 8′ i 4′ w wersji wielogłosowej słyszalny jest od 2:50-5:10. W wersji jako głos solowy od 6:07-7:00. 

Około 3:30-3:50 ukazuje się pełne brzmienie instrumentu, po czym następuje ponowne tonowanie i decrescendo, aż do wyciszenia za pomocą żaluzji szafy ekspresyjnej sekcji II Manuału.

Do słuchania najlepiej ustawić najlepszą jakość filmu w opcjach youtube.

Przesyłam też w załączniku zdjęcia wnętrza organów sekcji Pedału, Manuału I i Manuału II.

Pozdrawiam serdecznie i miłego odbioru:

https://youtu.be/hSLN8wSAXA8?si=3Iz5rJ16Lf-JmzFH

Nagranie i zdjęcia udostępnione przez p. Mateusza Jabłońskiego


13 lutego 2023 roku, rozpoczęliśmy renowację organów kościelnych i chóru. Przewiduje się, że prace potrwają do grudnia.


Postępy prac remontowych:

1. W poniedziałek 13 lutego 2023 r. w naszym kościele rozpoczął się remont 16-głosowych organów firmy Rieger. W godzinach porannych p. Mateusz Jabłoński wraz ze swoim współpracownikiem p. Piotrem Matejkiem przywieźli sprzęt potrzebny do demontażu instrumentu.
2. W pierwszym tygodniu wyjęto 1172 piszczałki, które – solidnie zapakowane i zabezpieczone w skrzyniach – zostały przewiezione do warsztatu organmistrzowskiego mieszczącego się na obrzeżach Krakowa. W kolejnych dniach sukcesywnie zdemontowano dmuchawę elektryczną, prostownik, zużyte elektromagnesy (urządzenia wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego, które przypisane są do każdej piszczałki i odpowiadają za punktualne otwarcie zaworów, te zaś – za otwarcie i zamknięcie dopływu sprężonego powietrza z miechów).
3. Kolejnym etapem prac była rozbiórka systemu powietrznego (m.in. kanałów oraz wiatrownic, czyli drewnianych skrzyń, na których stoją piszczałki). Zdemontowana i oddana do renowacji została także szafa ekspresyjna, a więc drewniana obudowa, w której zamknięte są piszczałki sekcji II manuału (górnej klawiatury ręcznej). Obudowa ta jest wyposażona od frontu w ruchome żaluzje obsługiwane dźwignią nożną przez organistę. Ruch żaluzji, a więc otwieranie i zamykanie szafy ekspresyjnej, powoduje zmianę głośności brzmienia piszczałek mieszących się w tejże obudowie.
4. Do remontu oddany został także kontuar, czyli wolnostojący stół gry, przy którym siedzi organista. Konieczna jest wymiana elektryki, renowacja drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wymiana włączników rejestrowych.
5. Na miejscu prowadzone są prace przy wymianie oskórowania miecha głównego oraz montaż oświetlenia we wnętrzu szafy organowej. Równolegle w warsztacie rozpoczęto pracę przy konserwacji piszczałek.
6. Po świętach wielkanocnych prowadzone były ostatnie prace demontażowe na miejscu. Zamontowano nową skrzynkę elektryczną i oświetlenie we wnętrzu instrumentu, zaś szafę organową oraz deski pod organami zaimpregnowano środkiem przeciw szkodnikom drzewnym. W warsztacie zakończyły się prace związane z wymianą oskórowania miechów, które jeszcze w czerwcu wraz z innymi gotowymi elementami powrócą na swoje miejsce.
7. Ponadto przywieziony został nowy głos Obój 8’ oraz 12 brakujących piszczałek głosu Pryncypał 8’ wykonanych przez czeskiego piszczałkarza Michaela Kenisa. Dalsze prace, związane z montażem piszczałek oraz ich intonacją i strojeniem, rozpoczną się we wrześniu. 
                                   Opr. Michał Świderski


Co zostało już zrobione: /zdjęcia przesłane przez Michała Świderskiego/


Wybrane zdjęcia udostępnione przez p. Mateusza Jabłońskiego z przebiegu prac remontowych naszych organów:

 


REMONT ORGANÓW I CHÓRU W NASZYM KOŚCIELE

Instrument zbudowany został w 1933 roku przez firmę RIEGER. Montaż zakończono w czerwcu tego samego roku. Organy miały pierwotnie trakturę pneumatyczną, z wiatrownicami stożkowymi dla wszystkich trzech sekcji i były od początku wyposażone w napęd elektryczny. Od czasów powojennych do dziś, instrument został kilkukrotnie przebudowany. Obecnie posiada trakturę elektropneumatyczną. W instrumencie zachował się oryginalny mechanizm kalikowania, którego nie zdecydowano się usunąć, pomimo elektryfikacji traktury. Wiadomo, że zamieniono oryginalny stół gry i zmieniono jego lokalizację na chórze. Instrument posiada 16 głosów realnych, rozplanowanych na trzy sekcje brzmieniowe (dwie manuałowe i pedałową).

Stan instrumentu

Na dzień dzisiejszy instrument wymaga renowacji i konserwacji, m. in. ze względu na postępującą destrukcję aparatu brzmieniowego, który ulega coraz to większemu zanieczyszczeniu. Brzmienie poszczególnych głosów nie jest wyrównane, brakuje mu spójności i szlachetności. Organy są w części rozintonowane i zanieczyszczone przez pajęczyny i kurz w ich wnętrzu, co ma wpływ także na strój. Po rewizji wnętrza instrumentu, stwierdzono, iż materia piszczałkowa sekcji manuału I oraz prospektu, zachowana została w oryginalnej postaci, z wyjątkiem Mixtury, która została nieco zmieniona. Poprzez ingerencję w materiał piszczałkowy i dyspozycję instrumentu w przeszłości, niektóre głosy manuału II składają się z kilku rodzajów piszczałek, niektóre niewiadomego pochodzenia. Niestety rzutuje to na niejednolite i niekonsekwentne wybrzmienianie samych rzędów, jak i ich zespołów. Niektóre piszczałki na wiatrownicach posiadają usterki mechaniczne kern, labiów, dostroików oraz korpusów. Dostroiki części piszczałek pomazane klejem typu butapren, dla uzyskania szczelności korpusów i pozornemu przeciwdziałaniu rozstrojeniom. Ślady niefachowego użycia narzędzi podczas strojenia piszczałek w przeszłości, można gdzieniegdzie zauważyć, szczególnie na korpusach małych piszczałek. Elementy metalowe, odpowiadające za strojenie piszczałek, których w tym instrumencie jest znaczna liczba, obejmuje korozja i destrukcja starej warstwy lakieru. Pasaże komunikacyjne we wnętrzu wymagają ustabilizowania i przytwierdzenia. Sam mechanizm szafy ekspresyjnej działa sprawnie mechanicznie, natomiast pióra żaluzji wymagają ponownego uszczelnienia i ofilcowania. Pod każdym piórem żaluzji zauważyć można wyraźne ślady tarcia, co obniża sprawność mechaniczną systemu. Miejscami daje się też zauważyć nieszczelność w układzie powietrznym oraz poważny niedobór wiatru organowego. Spowodowany jest mało wydajną dmuchawą, która nie nadąża dostarczać powietrza odpowiednim sekcjom brzmieniowym, przy wyborze większego zestawu głosów. Słychać znaczący szum podczas pracy dmuchawy, spowodowany złym ułożeniem kanału doprowadzającego. Osobliwością tego instrumentu jest zachowanie w oryginalnym stanie mechanizmu kalikowania, tzw. podawacza, z mniejszym miechem pływakowym pod miechem głównym. Wymaga on konserwacji, gdyż powietrze z głównego miecha, ulatnia się przez jego nieszczelności. Wybrane mieszki tonowe i relajsowe syczą podczas grania, co znacznie obniża sprawność i punktualność traktury instrumentu. Wysłużone komponenty elektrycznego sterowania trakturą z lat 60. ubiegłego wieku, przyczyniają się do awaryjności tego systemu i niepunktualności traktury. Klawiatury manuałowe, pedałowa, pedały crescendo i echa, jak również ława organowa, są w zauważalnym stopniu wysłużone i wymagają renowacji wizualnej oraz technicznej. Kilka dźwięków w poszczególnych głosach nie odzywa się po naciśnięciu klawiszy. Obudowa kontuaru jest w nienagannym stanie wizualnym, roleta manuałów pęknięta i niesprawna. Szafa organowa, poddana konserwacji 13 lat wcześniej, zachowana w bardzo dobrym stanie wizualnym zewnętrznym . Płyciny szafy wewnątrz miejscowo poskręcane czarnymi wkrętami typu „+” bez podwiercenia, przez co powstały pęknięcia. Instrument, przez wzgląd na dobre warunki klimatyczne, w jakich się znajduje, nie jest poddawany częstym wahaniom temperatury i wilgotności. Także dzięki temu, tylko w jednym miejscu we wnętrzu organów, stwierdzono podczas oględzin obecność drewnojadów, tj. na belce wspierającej, która została umieszczona prawdopodobnie w czasie jednego z przeszłych remontów. Należy w tym miejscu podjąć środki zapobiegawcze. 

Ogólne założenia prac – co chcemy zrobić podczas remontu

– Dokonanie renowacji oryginalnych elementów z czasów budowy instrumentu, z wymianą tylko tych, które są zbyt zużyte lub zniszczone, przywracając pożądaną sprawność, oryginalną estetykę brzmieniową i wizualną organów.

– gdzie tylko możliwe, powrót do oryginalnych rozwiązań wykonawczych z epoki (np. zastąpienie skór syntetycznych, polipelu, tylko skórą naturalną dla miechów i membran).

– elementy i systemy instalowane lub dobudowywane w czasach późniejszych remontów, zostaną ulepszone lub wymienione na nowe, najlepszej jakości, aby organy zyskały większe możliwości wykonawcze jako instrument liturgiczny i koncertowy.

– zmiana dyspozycji, umożliwiająca wykorzystanie organów jako instrumentu uniwersalnego, z zachowaniem prawdopodobnego – oryginalnego charakteru brzmieniowego. Ujednolicenie nazewnictwa głosów wg założeń Riegera.

– przeprowadzenie koniecznych prac towarzyszących, które pozytywnie wpłyną na stan organów, a których wykonanie w późniejszym czasie mogłoby mieć negatywny wpływ na odrestaurowany instrument (np. wymiana drewnianej podłogi na emporze organowej, wzmocnienie konstrukcji, malowanie ścian w obrębie organów itp.).

Opracowane na podstawie projektu p. Mateusza Jabłońskiego-organmistrza


Dla tych, którzy pragną wspomóc remont organów i chóru podajemy nr konta bankowego:

Parafia Ducha Świętego
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Księża Jezuici

ul. ks. Piotra Skargi 10
33-300 Nowy Sącz

Nr konta: 90 1020 3453 0000 8102 0051 0099
z dopiskiem: Remont organów


Inne informacje

Przewidywany koszt prac wyniesie ok. 350 tyś. zł, a remont potrwa ok. 10 miesięcy”. Liczymy się też z pewnymi innymi ukrytymi kosztami, które mogą się ujawnić podczas  prac remontowych!

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.