2. Niedziela Zwykła (17.01.2021)

W poniedziałek, 18 stycznia, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i potrwa do święta Nawrócenia św. Pawła, czyli kolejnego poniedziałku. W naszym kościele modlitwę o jedność chrześcijan będziemy prowadzić przez cały tydzień w ramach nabożeństw i...

Intencje Mszy św. 18-24.01.2021

      18/01/2021 poniedziałek   06:00 za dusze w czyśćcu cierpiące   07:00 za ++ Annę i Piotra Saratów   07:00 za + Marię Migacz   08:00 za + Renatę Golonkę /z int. koleżanek i kolegów z Sądeckiej Biblioteki Publicznej/   08:00...

Niedziela Chrztu Pańskiego

W ubiegły piątek zakończyliśmy tegoroczną „Kolędę”, w ramach której odprawiliśmy 16 Mszy św. i adorowaliśmy Najświętszy Sakrament modląc się z Wami i za Was. Dziękujemy wszystkim za czynny udział, a szczególne podziękowania kierujemy wspólnocie Arka Przymierza i...

Intencje Mszy św. 11-17.01.2021

11/01/2021 poniedziałek   06:00 za ++ którym została wyrządzona krzywda   07:00 za + Marię Kiełbasę /z int. pracowników Powiatowej Stacji Epidemiologicznej/   07:00 za + Marię Migacz   07:00 08:00 o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Janusza w int....

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

We środę, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy św. w tym dniu – niedzielny. Podczas Mszy pobłogosławimy kredę i kadzidło, które młodzież Liturgicznej Służby Ołtarza będzie rozprowadzać na placu kościelnym. Jest to również Diecezjalny...