1. Dziś nasza parafia obchodzi jubileusz 70-lecia Żywego Różańca. Dziękujemy Bogu za rozwijające się dzieło modlitwy poprzez różaniec. Obecnie w naszej parafii są 24 Róże. Naszą wdzięczność wyrażamy wszystkim osobom, które na przestrzeni lat i obecnie troszczą się o tę modlitewną Wspólnotę, a przede wszystkim: Przewodniczącemu Żywego Różańca, Panu Józefowi Wiewiórze, całemu Zarządowi, Zelatorkom i Zelatorom, Opiekunom duchowym i wszystkim Członkom Róż.
 2. Dzisiejszą niedzielą, obchodzoną jako Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Pamiętajmy o misjonarzach, tak duchownych jak i świeckich, w naszych modlitwach, ale także poprzez materialne wsparcie. Przy wyjściu z kościoła i placu rozprowadzany jest biuletyn misyjny, który m.in. opisuje pracę polskich jezuitów na misjach. Biuletyn zawiera też informację o adopcji duchowej dziecka, poprzez którą może ono zdobywać edukację. Zachęcamy do wspierania tej inicjatywy, a sam biuletyn można otrzymać za darmo.
 3. W diecezji tarnowskiej prowadzona jest akcja: „Nakrętka na misyjne studnie”. Zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek, które zostaną zebrane w pierwszą niedzielę adwentu. Pragniemy poinformować, że w wyniku dotychczasowych działań, diecezja przekazała do skupu już ponad 17 ton nakrętek, co przełożyło się na sumę ponad 18 tys. zł., co z kolei sfinansowało odwiert jednej studni i w połowie pokryło odwiert następnej.
 4. W czwartek, 22 października, liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, a w przyszłą niedzielę, 25 października, rocznica poświęcenia naszego kościoła.
 5. W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i znalezieniem się w czerwonej strefie, usilnie prosimy o stosowanie się do wszystkich rozporządzeń służb. Ograniczenia dotyczą także ilości wiernych w kościołach, stąd ks. Bp Andrzej Jeż dał dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii do odwołania. Przypominamy, że wszystkie nabożeństwa odprawiane w naszym kościele transmitowane są przez łącze internetowe. Zapraszamy do modlitwy różańcowej odmawianej i transmitowanej przez Internet każdego dnia o godz. 19.00 w intencji ustania pandemii, za wszystkie jej ofiary oraz służby niosące pomoc.
 6. Czasowo zawieszamy spotkania grup i wspólnot parafialnych. Nie odbędzie się także spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych z klas trzecich i ich rodziców, planowane na przyszłą niedzielę.
 7. Składamy serdeczne podziękowanie za produkty rolne z Roszkowic. Informujemy, że Msza św. za zmarłych Gospodarzy z Roszkowic zostanie odprawiona 15 listopada o godz. 9.00, a za żyjących – z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo – 6 grudnia o godz. 9.00.
 8. Kartki z wypominkami na listopad można składać w zakrystii. Za zmarłych poleconych w wypominkach odmawiamy w listopadzie różaniec i odprawiamy Mszę św. gregoriańską.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a Parafianom i Gościom Sanktuarium życzymy dobrej niedzieli i udanego tygodnia. Szczęść Boże!

 

Poniżej zamieszczamy dekret Biskupa tarnowskiego

 

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO

W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

 1. Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.
 2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).
 3. Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.
 4. Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób, które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii a także na kredencji w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli zdezynfekować dłonie przed tym obrzędem.
 6. Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza. Proszę, by często podawać wiernym informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.
 7. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.
 8. Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.
 9. Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego.

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI