18 października 2020 roku nasza parafia obchodziła jubileusz 70-lecia Żywego Różańca. Dziękowaliśmy Bogu za rozwijające się dzieło modlitwy poprzez różaniec. Obecnie w naszej parafii są 24 Róże. Naszą wdzięczność wyrażamy wszystkim osobom, które na przestrzeni lat i obecnie troszczą się o tę modlitewną Wspólnotę, a przede wszystkim: Przewodniczącemu Żywego Różańca, Panu Józefowi Wiewiórze, całemu Zarządowi, Zelatorkom i Zelatorom, Opiekunom duchowym i wszystkim Członkom Róż. Mszy Świętej przewodniczył nasz Proboszcz, ojciec Andrzej Migacz SJ, a kazanie wygłosił wieloletni opiekun duhowy Żwywego Różańca ojciec Wojciech Łokieć SJ.