NOWENNA DO ŚWIĘTEGO CHARBELA – wersja 1

Nowennę można rozpocząć w dowolnej chwili i jakiejkolwiek potrzebie. Uroczyście odprawiana jest w klasztorze w Annaya, jako przygotowanie do trzeciej niedzieli lipca, głównej uroczystości poświęconej świętemu Charbelowi, będącej wspomnieniem jego święceń kapłańskich, które przyjął 23 lipca 1859 roku.

DZIEŃ PIERWSZY

O wielki cudotwórco, święty Charbelu, którego najczystsze ciało wydaje niebiańską woń, przyjdź mi z pomocą i wstawiaj się za mną u Boga, aby udzielił mi łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy), jeżeli jest na chwałę Boga i służy zbawieniu mojej duszy. Amen.

Święty Charbelu, módl się za mną.

O Panie, który świętemu Charbelowi dałeś łaskę wiary, proszę Cię, abyś za jego wstawiennictwem udzielił mi łaski, o którą Ciebie błagam, byle była zgodna z Twoimi przykazaniami i z Twoją świętą Ewangelią. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Życie świętego Charbela było tak bardzo cnotliwe i tak wielka była żarliwość jego ducha, że wszyscy widzieli w nim narzędzie miłości Bożej.

DZIEŃ DRUGI

O święty Charbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczałeś cierpienia ciała i duszy, Pan Ciebie uczynił świecącą latarnią. Biegnę do Ciebie i proszę Boga o udzielenie mi, za Twoim wstawiennictwem, łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy).

Święty Charbelu, naczynie niebiańskiej woni, wstawiaj się za mną!

O Boże niezmierzonej dobroci, który uhonorowałeś świętego Charbela, udzielając mu daru dokonywania cudów, miej litość dla mnie i udziel mi łaski, o którą Cię proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki. Amen

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Cała świętość świętego Charbela polega na miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela.

DZIEŃ TRZECI

O umiłowany Ojcze Charbelu, który błyszczysz na niebie Kościoła, oświetlaj moją drogę i wzmacniaj moją nadzieję. Proszę ciebie o łaskę… (wymienić łaskę, o którą prosimy). Proś o nią Jezusa Ukrzyżowanego, którego ustawicznie uwielbiałeś. Amen.

Święty Charbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, wstawiaj się za mną!

O Panie Jezu, który uświęciłeś świętego Charbela i pomagałeś mu nieść krzyż, przez jego wstawiennictwo daj mi odwagę do znoszenia trudności życia z cierpliwością i zdaniem się na Twoją Boską wolę. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Święty Charbel, cudownie oświecony przez eucharystyczne misterium, oświecał z kolei cały Kościół.

DZIEŃ CZWARTY

O życzliwy ojcze, święty Charbelu, zwracam się do Ciebie z sercem pełnym ufności. Przez Twoje potężne wstawiennictwo u Boga oczekuję łaski …(wymienić łaskę, o którą prosimy). Jeszcze raz okaż mi Twoją miłość.

Święty Charbelu, ogrodzie cnót, wstawiaj się za mną!

O Boże, który świętemu Charbelowi udzieliłeś łaski bycia podobnym do Ciebie, udziel mi przez jego wstawiennictwo pomocy do wzrastania w chrześcijańskich cnotach; miej litość dla mnie, abym zawsze mógł wychwalać Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Bóg powołał świętego Charbela do wycofania się ze świata dla Jego miłości i do poświęcenia się Jemu w samotności, surowości i pokucie, do rozkoszowania się wyłącznie boskimi radościami.

DZIEŃ PIĄTY

O święty Charbelu, umiłowany przez Boga, oświecaj mnie, pomagaj mi i ucz mnie czynić to, co się Bogu podoba. Ojcze pełen życzliwości, pośpiesz mi na pomoc; proszę Cię, wyproś mi u Boga łaskę (wymienić łaskę, o którą prosimy).

Święty Charbelu, przyjacielu Pana Ukrzyżowanego, wstawiaj się za mną!

O Panie, wysłuchaj moją modlitwę przez wstawiennictwo świętego Charbela. Ulecz moje serce i obdarz mnie pokojem. Umocnij moją duszę. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Święty Charbel, ubogi i pokorny na ziemi, wchodzi do nieba przepełniony bogactwami i na jego cześć wznoszą się hymny aniołów.

DZIEŃ SZÓSTY

Święty Charbelu, potężny orędowniku, proszę Cię, udziel mi łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy). Jedno Twoje słowo wystarczy Jezusowi, aby mi przebaczył, aby miał litość dla mnie i wysłuchał mnie.

Święty Charbelu, chwało Nieba i ziemi, wstawiaj się za mną!

O Boże, który wybrałeś świętego Charbela, aby wstawiał się za nami przed Twoim Bożym Majestatem, przez jego modlitwę udziel mi łaski, jakiej potrzebuję, abym wraz z nim zawsze chwalił Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Święty Charbel szukał doskonałości w ślubie ubóstwa, które było bogactwem jego życia.

DZIEŃ SIÓDMY

Święty Charbelu, miłowany przez wszystkich, pomocniku potrzebujących, pokładam nadzieję w twoim skutecznym wstawiennictwie u Boga. Uzyskaj dla mnie łaskę, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy).

Święty Charbelu, gwiazdo, która prowadzisz błądzących, wstawiaj się za mną!

Boże, moje liczne grzechy uniemożliwiają Twojej łasce dotarcie do mnie. Pomóż mi w prawdziwym żalu za grzechy i w czynieniu pokuty. Spójrz na mnie z łaskawością przez wstawiennictwo św. Charbela. Wysłuchaj moją modlitwę i rozwiej smutek mojego serca. Oceanie wszystkich łask. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Bóg powołał świętego Charbela do życia z Nim w samotności, modlitwie, kontemplacji i milczeniu.

DZIEŃ ÓSMY

Święty Charbelu, kiedy myślę o Tobie, jak klęczysz, jak pościsz i umartwiasz się lub trwasz w ekstazie przed Bogiem, moja nadzieja i moja wiara wzrastają. Proszę Cię, pomóż mi otrzymać od Boga łaskę, o którą błagam (wymienić łaskę, o którą prosimy).

Święty Charbelu, przebywający w pełni radości Nieba, wstawiaj się za mną!

O dobry Jezu, który wyniosłeś Twojego umiłowanego świętego do ewangelicznej doskonałości, błagam Cię, udziel mi łaski życia zgodnie z Twoją wolą. Kocham Ciebie, mój Boże i mój Zbawicielu. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Święty Charbel odznaczał się przykładem wzorowego i prawego życia. Jako światło świata oświecał wszystkich blaskiem swojego postępowania i promieniowaniem swojej świętości.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

O święty ojcze Charbelu, jestem już u końca nowenny. Moje serce raduje się, mogąc z ufnością zwracać się do Ciebie. Mam nadzieję, że wyprosisz u Jezusa łaskę dla mnie, o którą proszę przez Twoje wstawiennictwo (wymienić łaskę, o którą prosimy). Żałuję za moje grzechy i postanawiam zwalczać pokusy.

Święty Charbelu, uwieńczony chwałą, módl się za mną!

O Panie, który wysłuchujesz modlitw świętego Charbela i udzieliłeś mu łaski wspólnoty z Tobą, zmiłuj się nade mną cierpiącym i ocal mnie od wszelkiego zła. Tobie chwała, cześć i dziękczynienie na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Medytacja: Całe życie świętego Charbela było odblaskiem znamienitych cnót Najświętszej Maryi Panny. Oby cześć dla Matki Bożej mogła także nam zapewnić zbawienie.

Źródło: Św. Charbel. Orędzia z Nieba


NOWENNA DO ŚWIĘTEGO SZARBELA – wersja 2

  Znak krzyża:

W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Akt żalu i skruchy

Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obrażam, ponieważ jesteś nieskończenie dobry i kochający. Grzech jest dla Ciebie nieprzyjemny, wybacz mi przez zasługi Jezusa, mojego Zbawiciela.

Proszę Cię, abyś pobłogosławił mnie swoją świętą łaską, abym już Cię nie obrażał i praktykował cierpliwość.

O mój Boże, bardzo mi przykro, że Cię obraziłem. Żałuję za wszystkie moje grzechy. Przyjmuję Twoją słuszną karę za nie dlatego, że obraziłem Ciebie, Boga mojego. Boga, który jest wszystkim Dobrem zasługującym na całą moją miłość. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY

Święty Szarbelu cudotwórco, którego czyste ciało, przezwyciężające rozkład, wydziela niebiański aromat, przybądź mi z pomocą i wyjednaj mi u Boga łaskę, której potrzebuję (…), jeśli jest to na chwałę Bożą i dla dobra mej duszy. Amen

 Święty Szarbelu, módl się za mną.

Boże, który obdarzyłeś świętego Szabela łaską wiary, proszę Cię, abyś przez jego zasługi i wstawiennictwo obdarzył mnie łaską wiary, a będę żył zgodnie z Twoimi przykazaniami i Twoją Ewangelią. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

  DZIEŃ DRUGI

Święty Szarbelu męczenniku życia monastycznego, który doświadczyłeś cierpienia serca i ciała. Pan Jezus uczynił cię świecącą lampą. Uciekam się do ciebie i proszę za twoim wstawiennictwem o łaskę (…). Ufam Tobie. Amen.

 Święty Szarbelu, naczynie wonności, módl się za mną.

Boże litościwy, który zaszczyciłeś świętego Szabela czynieniem wielkich cudów, ulituj się nade mną i daruj mi to, o co proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI

Umiłowany święty Szarbelu, który świecisz jak gwiazda świecąca na niebie Kościoła, oświetlaj moją drogę i umocnij mą nadzieję. Proszę cię o łaskę (…). Uproś mi ją u Jezusa ukrzyżowanego, którego nieustannie czciłeś. Amen.

Święty Szarbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, módl się za mną.

Panie Jezus Chryste, który uświęciłeś Twojego najbliższego przyjaciela, Szabela, poprzez wstrzemięźliwość, umartwienie i niesienie krzyża, daj mi znosić trudności życia z cierpliwością i całkowitym poddaniem Twojej Boskiej woli, za wstawiennictwem świętego Szabela. Tobie dzięki na wieki. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY

Czuły ojcze Szarbelu, do ciebie się uciekam. Ufność w twą pomoc wypełnia moje serce. Mocą twojego wstawiennictwa u Boga oczekuję łaski, o którą proszę (…) Okaż mi po raz kolejny swą moc i miłosierdzie. Amen.

 Święty Szarbelu, ogrodzie cnót, módl się za mną.

Boże mój, który obdarzyłeś świętego Szabela łaską naśladowania Ciebie w wszystkich cnotach, obdarz mnie również jego pomocą, abym wzrastał w cnotach chrześcijańskich. Zmiłuj się nade mną, ulituj się, abym wychwalał Ciebie na wieki. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY

Święty Szarbelu, umiłowany przez  Boga, oświeć mnie, pomóż i naucz mnie czynić to, co jest miłe Bogu. Pospiesz mi z pomocą. Czuły ojcze, uproś, proszę, u Boga tę łaskę (…)

Święty Szarbelu, przyjacielu Ukrzyżowanego, módl się za mną.

Boże mój, ku Tobie zwracam me oczy. Wysłuchaj mej prośby za wstawiennictwem świętego Szabela. Ocal moje biedne serce. Daj mi pokój. Obdarz ukojeniem moją duszę. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY

Święty Szarbelu, potężny orędowniku, proszę cię o spełnienie łaski, której potrzebuję (…). Jedno twoje słowo do Jezusa w mej sprawie wystarczy, by zmiłował się nade mną, przebaczył mi i odpowiedział na moją prośbę. Amen.

 Święty Szarbelu, radości nieba i ziemi, módl się za mną.

Boże, który wybrałeś świętego Szabela, aby wstawiał się za nami przed Twoim Boskim Majestatem, udziel mi za jego wstawiennictwem tej łaski, abym chwalił Cię z nim na wieki. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY

Święty Szarbelu, kochany przez wszystkich i wspomagający potrzebujących. Moja nadzieja w twe wstawiennictwo jest niezachwiana przed Bogiem. Wyjednaj mi u Niego tę łaskę, której bardzo potrzebuję (…).

 Święty Szarbelu, gwiazdo oświecająca zabłąkanych, módl się za mną.

Boże mój, moje liczne grzechy powstrzymują Twe łaski w dotarciu do mnie, dlatego daj mi łaskę pokutowania za nie. Odpowiedz mi za wstawiennictwem świętego Szabela. Rozraduj moje smutne serce, udzielając mi tego, o co proszę. Morze łask. Tobie chwała i dziękczynienie na wieki. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY

Święty Szarbelu, widząc cię jak klęczysz na trzcinowej macie, czy to poszczącego, czy odmawiającego sobie czegoś lub zanurzonego w poufnej rozmowie z Bogiem, moja nadzieja i wiara w ciebie wzrasta. Proszę, pomóż mi, aby Bóg obdarował mnie łaską, o którą proszę (…).

 Święty Szarbelu, upojony Bogiem, módl się za mną.

O Jezu, pełen słodyczy, który wyniosłeś umiłowanego świętego Szabela do ewangelicznej doskonałości, błagam Cię, abyś udzielił mi łaski, bym resztę życia spędził/a/ zgodnie z Twoją wolą. Kocham Cię, Boże, mój Zbawicielu. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Święty ojcze Szarbelu, oto jestem u końca tej nowenny. Moje serce ożywia się, gdy mówię do ciebie. Mam pełnię nadziei, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą prosiłem/am/ za twoim wstawiennictwem. Wyrzekam się moich grzechów i obiecuję nie wracać do nich. Proszę cię o spełnienie mojej prośby (…).

Święty Szarbelu, uwieńczony chwałą, módl się za mną.

Panie, który wysłuchałeś modlitw świętego Szabela, udzielając mu łaski zjednoczenia z Tobą, zmiłuj się nad moją biedą i wybaw od zła, którego nie jestem w stanie unieść. Tobie chwała i cześć i dziękczynienie na wieki. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…


Litania do Świętego Charbela

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.
Święty Charbelu, módl się za nami.

Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga –                          powtarza się: umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie,
Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało,
Święty Charbelu, hojny dawco, przepełniający wszystko,
Święty Charbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Charbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Charbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia,
Święty Charbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Charbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Charbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Charbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia,
Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Charbelu, światło oświecające Kościół Boży,
Święty Charbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Charbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Charbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Charbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie,
Święty Charbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Charbelu, aniele w naturze człowieka,
Święty Charbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Charbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Charbelu, wielki pustelniku Boga
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty św. Charbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski (wymienić łaskę), o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: Św. Charbel. Orędzia z Nieba


Modlitwy

Modlitwa „Święty Ojcze Charbelu…”

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych, i żyłeś w pokorze, i ukryciu, w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Modlitwa „O wielki cudotwórco…”

O wielki cudotwórco, święty Charbelu, który spędziłeś życie samotnie w skromnej i ukrytej pustelni, wyrzekając się świata i jego czczych przyjemności, a teraz królujesz w chwale świętych, w blasku Trójcy Świętej, wstawiaj się za nami.

Oświeć nasze umysły i serca, przymnóż nam wiary i umocnij naszą wolę. Powiększ naszą miłość do Boga i bliźniego. Pomagaj nam czynić dobro i unikać zła. Broń nas od wrogów widzialnych i niewidzialnych oraz wspieraj nas przez całe nasze życie.

Ty, który dokonujesz cudów dla błagających ciebie i uzyskujesz uzdrowienie z niezliczonych chorób oraz rozwiązanie wszelkich trudności, dla których po ludzku nie ma nadziei, spójrz na nas z miłosierdziem i, jeżeli jest to zgodne z Bożą wolą oraz dla naszego większego dobra, uzyskaj u Boga dla nas łaskę, o którą błagamy, ale przede wszystkim pomagaj nam naśladować twoje święte i cnotliwe życie. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Źródło: Św. Charbel. Orędzia z nieba

Modlitwa z obrazka Świętego Charbela

Boże Ojcze Przenajświętszy,
który tak ogromnie ukochałeś człowieka,
że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia (Rz 8,32),
i który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego,
aby objawił mu to wszystko, co musi poznać,
by stać się Twoim przybranym synem
i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna.

Błagam Cię o spełnienie mojej prośby…
w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi
i którą pragnę ofiarować Tobie
za wstawiennictwem Świętego Charbela,
którego miłość do Ciebie była niezmierzona.

Albowiem człowiek jest zaproszony, by żyć
jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo
(Rdz 1,27).
Jest on przeznaczony do tego by być w Tobie i z Tobą (J 17,21),
by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje,
bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego (J 16,23),
zwłaszcza jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo
Twojego ukochanego Świętego Charbela. Amen.

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo św. Charbela

Panie nieskończenie święty i uwielbiony w twoich świętych, Ty natchnąłeś świętego Charbela, mnicha i pustelnika, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa, Ty dałeś mu siłę do oderwania się od świata, aby mógł odnieść nad nim zwycięstwo przez swoje cnoty mnicha i pustelnika – błagamy Cię o Twoją łaskę, abyśmy za przykładem św. Charbela mogli kochać Cię i służyć Ci tak, jak on.

Boże Wszechmogący, który ukazałeś nam moc wstawiennictwa św. Charbela przez liczne cuda i wsparcie, przez jego orędownictwo udziel nam łaski (…). Amen.

Ojcze Nasz…., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Ojcze Charbelu,
zostałeś obdarzony przez Boga
gorliwą wiarą,
mocną nadzieją,
żarliwą miłością.
Prosimy Cię, módl się
o dar wiary, nadziei i miłości
dla nas i dla naszych bliskich
oraz nieprzyjaciół.

Źródło: Św. Charbel. Orędzia z nieba

Modlitwa „Ojcze Charbelu”

Ojcze Charbelu
dzieliłeś się z innymi
pogodą ducha,
życzliwym uśmiechem,
serdecznym współczuciem.
Prosimy Cię, módl się,
abyśmy odkrywali skarby,
którymi Bóg nas obdarzył,
i pomnażali je
przez hojne dzielenie się
z potrzebującymi.

Ojcze Charbelu,
wybrałeś życie ubogie, pokorne i ukryte.
Prosimy Cię, módl się,
abyśmy nie przywiązywali się do tego
co przemijające,
i nie ulegali pokusom świata.
Wymódl dla nas odwagę życia
w prostocie i skromności,
a zarazem zapał
do głoszenia lepszego świata,
zaczynając od siebie. Amen.

Źródło: E. Maakaroun, Św. Charbel prorok miłości, Esprit, Kraków 2014.

Modlitwa „Ojcze Prawdy”. Ostatnia modlitwa św. Charbela przed śmiercią

Ojcze Prawdy, oto Twój Syn,
Ofiara, która Tobie się podobała.
Przyjmij jego śmierć za mnie.
Dzięki niej ja będę ułaskawiony.
Oto ofiara.
Przyjmij ją z moich rąk
A będę pojednany z Tobą.
Pamiętaj nie tylko grzechy, które popełniłem
Przed Twoim Majestatem.
Oto krew, która rozkwitła na Golgocie
Dla mojego zbawienia i modli się za mnie.
Zważ na to,
Przyjmij moje błagania.
Mam na sumieniu wiele grzechów,
Ale Twoje miłosierdzie jest wielkie.
Jeśli położysz je na wagę,
Twoje dobro będzie więcej ważyło
Niż góry największe.
Nie zważaj na moje grzechy,
Ale raczej na to, co zostało złożone za nie.
Na ofiarę i poświęcenie
Są większe one niż przestępstwa.
Bo zgrzeszyliśmy.
Jego przebiły gwoździe i włócznia.
Jego cierpienia są wystarczające, by zbawić nas.
Mam żyć według nich.
Chwała Ojcu, który posłał swego Syna dla nas.
Chwała niech będzie Synowi,
Który wyswobodził nas i zapewnił nam zbawienie.
Błogosławiony Ten,
Który przez Swoją miłość dał życie wszystkim.
Jemu niech będzie chwała.