10/06/2019poniedziałek
 06:00o zdrowie i potrzebne łaski dla Stefanii
 07:00za + Krzysztofa Żółnowskiego
 07:00za + Andrzeja Pacuta
 08:00za + Michała Pustułkę
 09:00za + Władysława Dziedzica i jego ++ kolegów żołnierzy
 10:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Mariana
 16:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Elżbiety Cisoń z okazji 70. rocznicy urodzin
 18:00za + Małgorzatę Krzak w dniu imienin /z int. męża i dzieci/
 18:00za ++ Bartłomieja, Marię i Franciszka Wójcików
11/06/2019wtorek
 06:00za + Józefa Gruca w 3. rocz. śm. oraz ++ Krystynę i Jana Hyców
 07:00za + Krzysztofa Żółnowskiego
 07:00za + Andrzeja Pacuta
 08:00za + Michała Pustułkę
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Przemysława z okazji urodzin
 09:00za ++ Zofię, Władysława, Józefa Florek
 09:00za + Jana Oracza z okazji imienin i dnia ojca
 18:00za + Adama Gorczowskiego w 28. rocz. śm.
 18:00za ++ Annę i Ignacego Niedźwiedziów
 18:00za + Edwarda Popielę z okazji urodzin
12/06/2019środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za + Krzysztofa Żółnowskiego
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Magdaleny i Kazimierza z okazji 15. rocznicy ślubu
 08:00za + Michała Pustułkę
 08:00za ++ Walerię, Jana i Kazimierza
 09:00za + Andrzeja Pacuta
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za + Antoniego Bulzaka /z int. żony i dzieci/
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Renaty i Józefa
13/06/2019czwartek
 06:00o opiekę MBP nad rodziną Magdy i Doroty
 07:00za + Krzysztofa Żółnowskiego
 07:00za + Andrzeja Pacuta
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Justyny
 08:00za + Józefa Grucę
 09:00za + Jana Frączka w 42. rocz. śm. oraz + żonę Apolonię
 09:00za + Zofię Kolis w 9. rocz. śm. /z int. córki z mężem/
 18:00w int. Rodzin za wstawiennictwem świętych Jana Pawła II i Joanny Beretty Molli
 18:00za + Antoniego oraz ++ rodziców z rodzin: Łukasik i Plata
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii Oleksy
14/06/2019piątek
 06:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00za + Krzysztofa Żółnowskiego
 07:00za + Andrzeja Pacuta
 08:00za + Michała Pustułkę
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stefanii
 09:00za ++ Marię i Stanisława Oleksych
 18:00za ++ zbiorowa
 18:00za + Zofię Czernek w 4. rocz. śm.
15/06/2019sobota
 06:00za + Andrzeja Pacuta
 07:00za + Krzysztofa Żółnowskiego
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Emilii z okazji 4. rocznicy urodzin oraz dla Frania w 5. rocznicę urodzin
 08:00za + Michała Pustułkę
 09:00za ++ Honoratę z ok. 16. rocz. śm. oraz Stanisława i Piotra Michalików
 09:00za + Eugeniusza Kłapsę
 18:00za + Antoniego Drożdż z okazji imienin
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Jolanty z okazji urodzin i imienin
 18:00za ++ Stanisławę Kacałę i Helenę Jurek w rocz. śm.
16/06/2019niedziela
 05:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Justyny i Pawła z okazji 9. rocznicy ślubu
 06:15za + Krzysztofa Żółnowskiego
 07:30za ++ Janinę i Mieczysława Bilińskich
 07:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Jolanty
 09:00za ++ Józefa w 7. rocz. śm. i Michalinę Janisz
 10:30za + Zofię Pazgan w 1. rocz. śm.
 12:00za Parafian i Gości Sanktuarium
 12:00za + Romana Baczyńskiego
 16:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Grzegorza i Aleksandry Nalepów z okazji 18. rocznicy ślubu
 18:00za ++ Andrzeja, Helenę, Wiktorię, Józefa i Czesława