Intencje

11/05/2015 poniedziałek
  06:00 za + Aleksandra Habela
  07:00 za + Annę Zelek
  08:00 za + Bolesława Chlipałę
  08:00 za + Franciszkę Skoczeń
  08:00 za ++ Anielę i Alfreda Marcal
  09:00 za ++ Marię i Władysława Góreckich
  09:00 w int. o szczęśliwe rozwiązanie dla Edyty i zdrowie dla całej rodziny
  09:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla syna Marka
  18:00 za + Bronisławę Ociepka
  18:00 za ++ Tadeusza Węcek, Stefana Boronia i Stanisława Węcek
  18:00 za + Stanisława Barana z okazji imienin
12/05/2015 wtorek
  06:00 za ++ Marię, Maksymiliana i Ewę Platów oraz Stanisława i Kingę Paluch
  07:00 za + Annę Zelek
  07:00 za + Aleksandra Habela
  07:00 w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny Baran
  08:00 za + Franciszkę Skoczeń
  08:00 za + Jadwigę
  09:00 za + Bronisławę Ociepka
  09:00 za + Zofię /z int. córek/
  09:00 w int. o szczęśliwe zdanie egzaminów maturalnych i dostanie się na studia, bł. Boże oraz opiekę MBP dla Oliwii
  18:00 za ++ Marię i Juliana
  18:00 w int. o zdrowie, bł. Boże i Dary Ducha Św. w założeniu rodziny
  18:00 za ++ Urszulę Majeran w 4 rocz. śm. i Juliana Drozdowicza w 5 rocz. śm.
13/05/2015 środa
  06:00 za Dobroczyńców
  07:00 w int. Bogu wiadomej, o łaski dla Justyny
  07:00 za + Aleksandra Habela
  08:00 za + Annę Zelek
  08:00 za + Józefa Koniecznego /z int. koleżanki Antoniny/
  09:00 za + Bronisławę Ociepka
  09:00 za ++ Barbarę i Stanisława Polakiewiczów
  09:00 za ++ Marię i Jana w rocz. śm.
  18:00 w int. próśb i podziękowań
  18:00 za + Franciszkę Skoczeń
  18:00 za + Danutę Dudek w 1 rocz. śm.
14/05/2015 czwartek
  06:00 za + Bronisławę Ociepka
  07:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Zofii i rodziny
  07:00 za + Zofię z okazji imienin
  08:00 za + Franciszkę Skoczeń
  08:00 za ++ Zofię i Henryka Firlej
  09:00 za + Annę Zelek
  09:00 za + Franciszka Serafina w 9 rocz. śm.
  09:00 za + Zofię Mastalerz
  18:00 w int. Rodzin
  18:00 za + Jana Wiewiórę w 9 rocz. śm.
  18:00 za ++ Zofię i Wojciecha Skotnickich
  18:00 w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Franciszka Bielaka z okazji 75 rocznicy urodzin
15/05/2015 piątek
  06:00 za + Annę Zelek
  07:00 za + Bronisławę Ociepka
  07:00 za + Franciszkę Skoczeń
  08:00 za + Zofię Zelasko
  08:00 za + Zofię Ogorzałek z okazji imienin
  08:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Zofii i jej rodziny
  09:00 za ++ Zofię i Wojciecha Janur oraz córki
  09:00 za + Zofię Mółka z okazji imienin
  09:00 za + Zofię Trzeszczoń
  18:00 za ++ Piotra, Zofię, Stanisława i Józefa Steców
  18:00 za + Zofię Jaskulską z okazji imienin
  18:00 za + Zofię Mróz
16/05/2015 sobota
  06:00 za + Józefa Luberdę
  07:00 za ++ Annę, Piotr, Józefa i Piotra Fecków
  07:00 za + Franciszkę Skoczeń
  08:00 za + Annę Zelek
  08:00 w int. o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki i zdrowie dla niej i dziecka
  08:00 za + Zofię Olszak
  09:00 za + Bronisławę Ociepka
  09:00 za + Adama Hyży w 8 rocz. śm.
  09:00 za + Marię Kozłowską
  18:00 za + Dorotę Kurowską w 16 rocz. śm.
  18:00 za ++ Zofię i Juliana Platów
  18:00 za ++ Zofię, Romana, Henryka i Tadeusza
17/05/2015 niedziela
  05:30 za ++ Marię i Władysława Góreckich
  06:15 za + Bronisławę Ociepka
  07:30 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Agnieszki z okazji 30 rocznicy urodzin
  07:30 za + Franciszkę Skoczeń
  09:00 za + Annę Zelek
  09:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii i Henryka Tobiaszów z okazji 45 rocznicy ślubu
  10:30 I Komunia
  12:00 za Parafian
  12:00 za + Kazimierza Pomietło w 4 rocz. śm.
  16:00 za + Genowefę w 21 rocz. śm. /z int. córek/
  18:00 za + Zbigniewa Marzec