Intencje

09/03/2015 poniedziałek
  06:00 za + Krystynę Nering
  07:00 za + Ryszarda Kolejaszyka
  07:00 za + Marię Górowską
  08:00 za + Janinę Jamróz w 6 rocz. śm.
  08:00 za + Barbarę Majewską
  08:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla pewnego małżeństwa z okazji 43 rocz. ślubu
  09:00 za ++ Ludwikę i Eustachego Gierc oraz ich dzieci
  09:00 za + Marię Szurmiak
  09:00 w int. Bogu wiadomej
  09:00 w int. o szczęśliwe rozwiązanie dla Marii i zdrowie dla matki oraz dziecka
  18:00 za + Marię Mazur
  18:00 za + Romana Wróbla
  18:00 o szczęśliwe rozwiązanie i błogosławieństwo dla Moniki i jej rodziny
10/03/2015 wtorek
  06:00 za + Marię Mazur
  07:00 za + Ryszarda Kolejaszyka
  07:00 za ++ Annę w 47 rocz. śm. i Teofila Knopa
  08:00 za + Zofię Mółka w rocz. śm
  08:00 za + Barbarę Majewską
  08:00 za + Marię Górecką
  09:00 za + Helenę Ginter
  09:00 za + Marię Szurmiak
  09:00 za + Kingę Liś
  18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Katarzyny z okazji urodzin
  18:00 za + Stanisława Niżnika w 9 rocz. śm. /z int. syna z rodziną/
  18:00 za ++ Jana i Katarzynę Wójs oraz Kunegundę Fiut
11/03/2015 środa
  06:00 za Dobroczyńców
  07:00 za + Marię Mazur
  07:00 za + Zygmunta Knopa w 2 rocz. śm.
  08:00 za + Ryszarda Kolejaszyka
  08:00 za ++ Apolonię Pikszelinges w 13 rocz. śm. i Antoniego w 20 rocz. śm.
  09:00 za + Barbarę Majewską
  09:00 za + Marię Szurmiak
  09:00 za + Helenę Grys w 45 rocz. śm.
  18:00 w int. próśb i podziękowań
  18:00 za + Przemysława Koguta w 7 rocz. śm.
  18:00 za + Zygmunta Tokarza /z int. II Róży Męskiej/
  18:00 za ++ Halinę Winiarską i Józefa Plechtę
12/03/2015 czwartek
  06:00 za + Marię Górowską
  07:00 za + Ryszarda Kolejaszyka
  07:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Kingi i jej rodziny z okazji 35 rocznicy urodzin
  08:00 za + Marię Mazur
  08:00 za + Jana Brończyka
  09:00 za + Helenę Ginter
  09:00 za ++ Marię i Józefa Udzielów
  09:00 za + Jarosława Migacza w 20 rocz. śm.
  18:00 w int. Rodzin
  18:00 za + Józefa Leśniaka
  18:00 za + Wojciecha
  18:00 w int. o zdrowie, szczęśliwe rozwiązanie i opiekę MBP dla Lidii /z int. męża i rodziny/
13/03/2015 piątek
  06:00 w int. o powrót do zdrowia i bł. Boże dla Ryszarda
  07:00 za + Ryszarda Kolejaszyka
  07:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marzeny, mamy Anny i całej rodziny
  07:00 za + Zofię Krzak /z int. rodziny Cieślików/
  08:00 za + Barbarę Majewską
  08:00 za ++ rodziców: Marię w 10 rocz. śm. i Józefa w 18 rocz. śm.
  08:00 za ++ Józefa i Juliannę Rusinek
  09:00 za + Marię Mazur
  09:00 za + Jana Kuklę
  18:00 za ++ zbiorowa
  18:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Joanny z okazji 19 rocz. urodzin
  18:00 za + Eugeniusza Łukasika w 1 rocz. śm.
14/03/2015 sobota
  06:00 za + Marię Mazur
  07:00 za + Ryszarda Kolejaszyka
  07:00 w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny Chlipałów
  08:00 za + Jana Wiewiórę
  08:00 za + Katarzynę Parais z okazji imienin
  08:00 za + Kazimierza Kargola z okazji imienin
  09:00 za + Helenę Ginter
  09:00 za + Marię Górowską
  09:00 za + Jana Pogwizd
  18:00 za + Adama Kaczmarczyka w 40 rocz. śm. i ++ z rodziny
  18:00 za + Stanisława Mliczka w 2 rocz. śm.
  18:00 w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Leokadii
15/03/2015 niedziela
  05:30 za ++ Marię i Władysława Góreckich
  06:15 za ++ Władysława i Stefanię
  07:30 za ++ Józefa Zyzaka i syna Marka
  07:30 za ++ Jana i Antoniego w rocz. śm.
  09:00 w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Karola i Dawida z okazji urodzin
  09:00 za + Marię Mazur
  09:00 za + Józefa Wańczyka
  10:30 za ++ Stanisława Mordarskiego w 4 rocz. śm. oraz żonę Walerię
  10:30 za + Władysława Leśniaka w 1 rocz. śm.
  12:00 w int. Parafian
  12:00 za + Bogdana Gargulę w 8 rocz. śm.
  16:00 za ++ Helenę, Stanisława, Zofię, Marię i Czesława Dziedziców
  18:00 za + Zbigniewa